Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 261-262

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NAESTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 54, K.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, Gothersgade 160 st. K. TEATERTELEFON: byen 6400, forestillingsdagen kl. 16- 16,20.

FORENINGSMEDDELELSER

Programmet til koncerten d. 13. december måtte grundet på kgl. kapelmusikus Knud Lassens hustrus død ændres, hvorfor det ændrede program hidsættes her:

DANSK KONCERTFORENING I SAMARBEJDE MED DET UNGE

TONEKUNSTNERSELSKAB. I. koncert (kammermusik) fredag den13. december 1935 kl. 20. Hornung &,NIøllers sal. Medvirkende: Gjerd Bruhn, Ena Schrøder, Mogens Steen Andreassen, Johan Bentzon,Berl Botschinski, Poul Allin Erichsen, Sverre Forchhammer, Hans Konstantin-Hansen, Alf Petersen, Mogens Hartvig Sørensen, Aage Thygesen. Program: 1. Louis Glass: Trio opus 77 for obo, klarinetog fagot (uropførelse). 2. Gustav Helsted: Morgenhilsen (W. B.),Græd ej mer (Karl Gjellerup), Udenfor haven (W. B.). 3. Flemming Weis: Sonate for solo-violin. 4. Victor Bendix: Høstminde (Ludvig Bødtcher), Til aftenklokken (Thomas Moore), I foråret (Ludvig Bødt-cher). 5. Franz Syberg: Kvintet for fløjte, klarinet, violin, viola ogvioloncel. 4~

SERIE B. I. koncert onsdag den 22. januar kl. 20. Hornung & Møllers sal. Det endelige program er endnu ikke fastsat, men der opføres bl, a.: Joseph Haas: Sonate for horn og klaver op. 29 (Henning Høeberg og Haakon Elmer), A. Dvorak: Biblische Lieder (Frida Christensen, ved flygelet: Merete Finsen), N. 0. Raasted: Lille suite for klaver (Haakon Elmer).

DEN SVENSKE KONCERT finder antagelig sted fredag den 31. januar 1936, men heroni nærinere i januar-heftet af DMT.

61

MUSIKFESTEN I BARCELONA 1936. Følgende danske kornpo-

2

sitioner er indsendt til juryen, som udvælger de værker, der skal opføres ved rnusikfesten i Barcelona til foråret: Vagn Holniboe: Sonate for violin og klaver, Hermann D. Koppel: Capriccio for violin og orikester, Franz Syberg: Kvintet for fløjte, klarinet, violin, viola og violoncel, Sv. Erik Tarp: 3 improvisationer for klaver, Flemming Weis: Sonate for solo-violin.

-4K

Vi ønsker vore medlemmer et gkædeligt nytår ogtakker alle, derhar vist interesse for vort arbejde i 193,5. Bestyrelsen.

Årgang 10/1935, nr. 10