Indholdsfortegnelse årgang 10, 1935

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 250-250

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

INDHOLDSFORTEGNELSE

(DUT) = DUTs JUBI1-1,'UMSH3-.FTE, MARTS

AKSEL AGERBY:Jury Arbatsky38Det unge tonekunstnerselskab fylder 15 år (DUT) Det unge tonekunstnerselskabs orkester gennem 5 sæsoiiei-(D U T)62

: Danske komponister på finansloven ... ... ... ... ... ... ... 104

KARL BAK: Æ',ldre musik i nyudgaver24

JCRGEN BALZER: Paul Hinderniths symfoni »Mathis der Maler« ... ... ...11211: Knud,,51pe Riisager: Sinfoffla ol). 30 ... ... ... ... ... ... ... 29 4 93,0HAN BENTZON: 1'l't par ord om Aksel Agerby som formand (DUT) ... ...66JøRGEN BENTZON: Jazz-profetjer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...114HJALMAR BULL: Unge tonekunstneres selskabs stiftelse (DUT) ... ... ... ...44DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB, Retningslinier for (DUT) ... ... ...42SVEND CHR. FELUMB: Foreningen »Ny rnusik« (DUT) ... ... ... ... ... ...154I1OVL HAMBURGER: Operaen i (let 17. århundrede ... ... ... ... ... ... 127, 168

11: Musikalsk stilforvirring-og æstetisk begrebsfoiwirring185EBBE HAMERIK: 'Musiklogik142GUNNAR HEERLTP:Om musikken i tidens sti-øm - med udgangspuiikt i

kulturismen .................................i

Svar til Walter Zacharias ...........................21

To ord om »Dansk musiktidsskrift« (DU'l') .........74

Fr. Schnedler-Petersen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...167RICHARD HOVE: D.MT, DUT og provinsen (DUT) ... ... ... ... ... ... ... ...7011: Bjarne Brustad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8,13SVEN MøLLER KRISTENSEN: Jazz og folkemusik ... ... ... ... ... ... ... ...89Bemærkninger til Jørgen Bentzoii ... ... ...1,52PAUL G. METHLING: Om sangmidervisning ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7KNUDÅGE RIISAGER: Højst besynderlig legatuddeling ... ... ... ... ... ... ...17Arbejdet udadtil (DUT) ... ... ... ... ... ... ... ... ... SO

Werner Egk.......................................220

KURT SÅL0i MON: Kurt Weill ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...105: Paul Hindemitli ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159,19111 : Paul Hindemitlis værker 229

GODTFRED SKJERNE: Lidt om forgængeren tidsskriftet ».Niusik« (DUT'7

.) ... 6

ALEXANDER STOFFREGEN: Om melodiforenkling133, 173

FINN VIDERø: Omkring Baeli ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 215, 242

FLEMMING NVEIS: Et par ord om Aksel Agerby som formand (DU'T) ... ... 6,5

KIRSTEN OG WALDEMAR NVOLSING: Det unge tonekunstnerselskabs kon

certliv 1925-1935 (DUT) ...75

AGNETE ZACHARIAS: Om undervisning i stemmedannelse i unders ol n224k e

WALTER ZACHAI~IAS: Lidt mere om social musik og socialt musikliv1911: Kultur, 1)rimitivitet og jazz152THORVALD AAGAARD: Fra landet (Dt,T)73

KRITIK OG REFERA""l""

AKSELAGERBi': ISCM musikfest i Carlsbad 19352,31111: Det unge tonekunstnerselskab 34/35 ... ... ... ... ... ... ... 103

11: Den internationale musikfest i Prag 1935212GUNHILD ANDERSEN: Et besøg på musikhistorisk museum153Jt~RGEN BALZER:Peder Gram: Moderne musik95Svar til Sven Lunn120Strawinskvs memoirer203

DANMARKS SANGLÆRERFORENIN(."",', ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... il,119ENGELSK MITSIKVIDENSKABELIGT BESøG188POVL FLEDELTUS: Folke- og skolemusik, 1. årgang251POVL HAMBURGER: »Jazz kontra europæisk musikkultur« ... ... ... ... ...11611: C. H. Debois' salmer ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154RICHARD HO',,'E: Samfundet til udgivelse af dansk musik, levering 1934 ...14311 11 : G6teborg nye koncerthus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...232JENS PETER LARSEN: Vore folkevisei . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14.9SVEN LUNN: Siden sidst, koncertkritik, ... ... ... ... ... ... 33, 80, 97,12011 11 : Med hvilken ret? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...119INGEBORG STRøYBERG: »Så begynder vi« ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34WALTER ZACHARIAS: Radiokritik ... ... ... ... ... ... ... 186, 206, 233,256MOGENS W~51,DIKE: Dania Sonans I, Mogens Pedersøn ... ... ... ... ... ... ... 147

DIVERSE

DUT FORENINGSMEDDELELSER ... 15, 39, 82, 102, 125, 158, 190, 211, 237, 261

FRA REDAKTIONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16, 239

MEKANISK MUSIK ved kirgen Balzer 13, 36, 100, 123, 156, 188, 210, 235,259

11 11 , Jazz ved Sven Møller Kristensen ...13, 123, 156,210

.MUSIK OG 2MUSIKLIV ved Jilrgen Balzer 14, 37, 101, 124, 157, 189, 236,260

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER ved pebberfuglen ... ... 12, 35, 81,

100, 122, 209, 235,258

UDE OG HJEMME ved Aksel Agerby ........................214, 238,262

MUSIKBILAG

D.NIT's MUSIKBLAD NR. 7: H. 0. C. LAUB: 6 känoner ... ... ... ... ... ... ... 241

FASTE ANNONCøRER 1935

WILHELM HANSEN - GUNNAR HEERUP - E.MIL HJORTH OG SøNNER

HORNUNG & MøLLER - LÆREANSTALTEN FOR KIRKEMUSIK. - PAULIMERLING - NORNOTRYK -SKANDINAVISK OG BORUP - ALEXANDERSTOFFREGEN