Indholdsfortegnelse til Dansk Musiktidsskrift 1925-1935

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 239-239

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 1925-1935

Et index til DMTs første 10 årgange, 1925-1935, er under udarbejdelse og vil udkomme i januar måned 1936. Indexet vil blive uundværligt for enhver, der ejer blot et par årgange af DMT. Det vil blive inddelt således: 1. Sagregister: a) historiske artikler og artikler om komponister 1) indtil 1600 2) 1600-1750 3) 1750-1825 4) 1825-1900 5) efter 1900; b) æstetiske, teoretiske, pædagogiske, kulturelle artikler; c) DUT, d) kritik af bøger og musikalier; e) andre artikler. 2. Navne- og forfatterregister: a) til sagregistret (alle artikler nævnt under 1.) ; b) navneregister til koncert- og radiokritik; c) værkregister til mekanisk musik; d) navne- og sagregister til musik og musikliv; e) navneregister til opmuntrende kendsgærninger. 3. Specialhæfter, inusikbilag, særtryk. 4. Diverse.

Indexet vil kun kunne fås gennem DMT's redaktion og vil koste 1,00 kr. Abonnenter og medlemmer, der Ønsker årgang 1935 indbundet hos Oscar Jacobsen (se nedenfor), vil ved en bemærkning derom på bestillingssedlen til bogbinderen kunne få indexet leveret gennem denne, således at indexet leveres medindbundet i årgang 1935, og betalingen derfor opkræves samtidig med betalingen for indbindingen.

INDBINDING AF DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 1935

Ligesom tidligere år har bogbinder Oscar Jacobsen, Pustervig 3, K, påtaget sig at indbinde DMT til en pris af 2,50 kr. pr. årgang. Index til årgangene 1925-35 (se ovenfor) vil blive medindbundet, hvis det Ønskes. Bindet er et smukt, grØnt hellærredsbind med DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 1935 (og eventuelt INDEX 1925-1935) i guldtryk på ryggen; hæftningen udfØres i hånden. Tidligere årgange vil kunne fås indbundet i samme bind til meget nær samme pris. Hæf terne må være tilsendt bogbinder Jacobsen inden d. 20. januar 1936.

Opmærksomheden henledes på at 3.-9. årgang af DMT, indbundet i tilsvarende bind, kan købes gennem redaktionen, og kun gennem denne, til en pris af 9,00 kr. pr. årgang.