Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 259-259

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MEKANISK MUSIK ved Jilrgen Balzer

/1 Beethoven: Kreutzersonate, op. 47, -a-dur. (Pol. 67062-65 å 6.50 kr.).

Næppe noget andet værk af Beethoven er blevet så misforstået som »Kreutzersonaten«. Titlens mistydede *programmatik (det er jo kun en dedikation), dens anklang til Tolstojs roman og en altfor romantiserende udførelse har omgivet værket med et mystisk skær.Den gengivelse, som her bliver det til del af Georg Kuhlenkampf og Wilhelm Kempff, kommer sonatens sande natur langt nærmere: et stykke koncerterende kammermusik. Både gennemføringen af ,ydersatsernes temaer og den langsomme sats variationsform. vidner herom.

Det tekniske er i bedste orden.

fi Sch u b ert: »Liebesbotschaft« 0 g »Auflåsung«. (M,1V. DA1422. 4,50 kr.).

Ria Ginster er afgjort musikalsk og har en meget smuk stemme. Gerald Moore er hendes jævnbyrdige partner ved klaveret.

/1 Brahms: Klaverkoncert, d-moll, op. 15. (HMV. DB1839-43 å 6,50 kr.).

Brahms havde oprindelig planlagt værket som en symfoni, men hans respekt for denne krævende form, som jo bl. a. gav sig udslag i et femtenårigt arbejde på den første symfoni i c-moll, fik ham til at omskrive det til en sonate for 2 klaverer. 1 1857 omarbejdede han sonaten til en klaverkoncert og føjede en ny rondo-finale til. Således er det forklarligt, at vort indtryk af værket mere er det af en symfoni med obligat klaver end egentlig en koncert. Af indhold er den et udpræget tidligt værk, arbejdende med uhyre kontraster og vidtspundne temaer. Wilhelm Backhaus' gengivelse er meget nøgtern og giver næppe værkets fantastiske karakter helt, hvad der tilkommer det. B.B.C.symfonikerne under Adrian Boult er hedre, med god klang, megen vidde og oftest en smuk tone i de mange solosteder.

Kuhlau: »Elverh(.,j«-oui)erture. (H'.NIN'. Z228. 5,00 kr.).

Der er grøde i optagelserne af dansk musik i øjeblikket og naturligvis må en tidssvarende optagelse af »Elverhøj«,ouverturen stå forrest på dagsordenen. Resultatet er smukt. Det kgl. kapel med

Johan Hye-Knudsen som dirigent har det meste af æren, eftersom det virkelig er lykkedes at fjerne en hel del af de unoder, (ler havde indsneget sig ved mange års brug under teatertjenesten. Også teknikerne har gjort en smuk indsats. En 'lidt større rumklang, især af hensyn til strygerne, vilde have gjort sig, men også som resultatet nu er blevet, er det al ære værd. o vi imødeser

optagelserne at ».~lascar.,i e« med megen forventning.

/1 Weyse: »Velkommen igen guds engle sm(!« og »Julen har bragt velsignet bud«. (Col. DD331. 3,50 kr.).

Det er en nydelse at høre disse sange i deres originale form, gengivet af Københavns Drengekor under Mogens W,51dikes ledelse. Der er en sødme og finhed i klangen, som fornyer disse noget forslidte melodier til atter at blive en musikalsk oplevelse.

/1 Carl Vielsen: Af »Aladdin-musikken«. (Pol. 50483. 3,50 kr.).

Det er meget prisværdigt at gå i gang med det måske forretningsmæssigt noget

g tvivlsomme foretagende at optage Carl Nielsens værker. Man mærker på den foreliggende optagelse, at Nordisk Polyphon har været bange' for at ofre for meget; det er jo valutasvære tider: forkert anbragt kapital tæller dobbelt. Måske har man dog sparet lidt for meget. Klangen er på sine steder noget tynd som følge af en for lille strygerbesætning. Endvidere har man villet presse for meget ind på pladen og har derved ikke undgået nogle forkortelser. Lykkes det gennem denne optagelse at sprede kendskabet til Carl Nielsens musik ud i videre krese, har den, trods sin noget populariserede form, opfyldt sin mission, og man bør da ikke leengere betragte det som et experiment at publicere hans værker.

/1 Kjeld Abell: »Marmorduen«. Et juleæventyr. (Col. DDX6. 5,00 kr.).

En plade, der ganske vist i nogen grad falder uden for vort område, for såvidt som musikkens rolle er ret uvæsentlig. Vi vil dog gøre vore læsere opmærksom. på dette lille kunstværk, hvis virkning ikke mindst skyldes,, Bodil Ipsen.