Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 260-261

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIVved Jürgen Balzer

/1 Emil Telmanyi spiller Carl Nielsens violinkoncert i Frankfurt am. Main i december.

/1 Bernhard Christensens nye værk »Skolen på hovedet« fik sin uropførelse den 9. ds. af Københavns Drengekor under Mogens Wóldikes ledelse.

/1 Paul Hindemiths nyeste værk »Der Schwanendreher«, koncert for altviola og orkester efter gamle folkeviser, fik sin uropførelse den 14. november i Amsterdam under Mengelberg med komponisten som solist.

11 Werner Egks nye opera »Die Zaubergeige«, som fik sin uropførelse i Frankfurt am Main for nylig og blev modtaget med usædvanligt bifald, er foruden til 27 tyske scener blevet antaget til første ikke-tyske opførelse af den flamske opera i Antwerpen.

fi Philipp Jarnachs »Musik mit Mozart« fik §in uropførelse i Hamburg under ledelse af Eugen Jochum.

fi En ny ballet af Werner Egk: »Geor,gic.a« får sin førsteopførelse i Essen.

/1 Ved Concerts Pasdeloups koncert (len 16. novemher fik følgende værker deres førsteopførelse: Alexander Tsjerepnin: »Festmusik af ol). La Sobeide«, Paul Vellones: Koncert for altsaxofon.

// Prokofiefs nye violinkoncert vil få sin uropførelse i Madrid med Robert Soetens som solist.

/1 »Quatre poémes de Ronsard« for -kester af Darius Mil

,,okalkvartet og oi

haud fik deres førsteopførelse i Paris den 8. ds.

Filip Lazar.,,; koncert for sla«,værk og orkester fik sin uropførelse i Paris den 11. ds.

// Augusteo i Rom annoncerer adskillige nyheder, blandt hvilke vi nævner: »La passione« af Malipiero, - »Stabat Mater« af Mario Labroca og violinkoncert af Vicenzo Tommassini.

/1 Claude Debussys »Pelléas et Mélisande« skal opføres på Teatro San Carlo i Neapel. Endvidere er Opéra-Comique, Paris, inviteret til Rom i april for der at opføre »Pélléas« under Albert Wolffs ledelse. De romerske aviser har udskrevet en konkurrence blandt de italienske malere om nye dekorationer til operaen.

11 Chaplin har selv arrangeret og delvis komponeret musikken til sin nye film: »Moderne tider«.

1/ Sjostakovitsfs »Lady Macbeth« fik ved sin førsteopførelse på Metropolitan operaen en god modtagelse.

/1' Pierre Monteux overtager ledelsen af de filharmoniske koncerter i San Francisko.

1/ Albert Roussel er udnævnt til præsident for den musikalske kommission til forberedelse af udstillingen i 1937.

11 Den næste internationale musikfest, foranstaltet af S. I. M. C., finder sted i foråret 1936 i Barcelona.

// Ved den internationale tonekunst-

nerfest i Vichy blev det beslutt ' et at af-holde den næste fest den 22.-27. fe-bruar 1936 i Stockholm.

11 La Societé Philharmonique de Bruxelles udskriver en konkurrence om et værk for kammerorkester, åben for alle komponister født efter 1905. Der er fire præmier på hver 1000 belgas. Partitur og komplet materiale til oven~ iiævnte selskab, 11, rue de la bibliotliéque, inden den 1. marts 1936.

1/ »La spirale« er navnet på en n~,sammenslutning i Paris, der vil hellige sig genopførelsen af værdifulde nyere værker.

/1 Trocadéro i Paris vil efter ombygningen råde over 3500 pladser.

11 Præsidenten for Reichsmusikkammer har forbudt musikhandlere og -forlag at sælge musik komponeret af folk, der har forladt Tyskland efter Hitlers, magtovertagelse.

11 B. B. C,. annoncerer følgende moderne værker: Alban Berg: Lyrisk suite, Walton: Symfoni, Vaughan Williams: Symfoni i fis-moll, Sehånberg: Pelléas og Mélisande, Stratvinskg: Oedipus rex, Bartok: Cantata profana.

/1 Orchestre romande (Schweiz) vil bl. a. opføre følgende moderne værker: Kodaly: Galanta, Straivinsk U: Mavra, Larson: Sinfonietta, Conrad Beck: Serenade, Hindemith: 3. bratschkoncert, Szymanowski: 2. violinkoncert, Vogel: Tripartita.

11 Nazistisk musikhistorie er et ganske ejendommeligt fænomen. En hr. Bergold har for nylig holdt et foredrag om jazz i radio Stuttgart. Heri erklærede han bl. a.: Jazzen er i sin tid trængt ind i det marxistiske Tyskland under jødisk førelse, hvor man modtog den uden forbehold over for dens udskejelser istedet for at forsøge at indsmelte den i den tyske folkefølelse ( !). Først den nationalsocialistiske bevægelses målbevidsthed er det lykkedes at hidføre en forandring på dette punkt«. Med tilbørlig hensyntagen til fænomenet »moderne tysk dansemusik« kan vi andre altså heraf udlede følgende ligning: Jazz + tysk folkefølelse = tango.

Og her har vi gået og troet, at tangoen, pasodoble o. I. danse (der i øjeblikket dominerer i tyske dansemusik-udsendelser) var af romansk oprindelse.

// Berliner pianisten Hermann Hoppe er blevet musikkonsulent, for »Nordische Gesellsehaft«.