Opmuntrende Kendsgærninger. Pebberfuglens juleønsker

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 258-258

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

OKMUNTRENDE KENDSGÆRNINGERPEBBERFUGLENS JULEøNSKER:

* At vorlierre ikke vil nøjes med at give, mennesker forstand på at opnå æres- ol, andre poster, inen også vil give (lem lidt forstand til at bestride (lem.

* At alle de fornuftige musikalske for

,,lag, der hliver indsendt til vore musikalske magthavere, regeringen inklusive, i alt fald må blive syltet i Heidel1)erg lagereddike.

* At Jørgen Bentzon og Bernhard Chri

stensen må lære at respektere hinanden, -- også når de ikke er i stiie sammen. At magister Kaj Aage ffi,uun må finde

på en blot nogenlunde san(Isynlig seriebetegnelse.

* At Hakon Børresen vil tage fast op

I-told på Skagen.

* At Bjørn Erieli%cn vil. ophøre med at

tage undervisning i klaver lios Borovski.

* At Kaj F`lor m`~ anmelde Brahms' 5.

symfoni -- eller Gades ungdomsværk, 9. symfoni.

* At Johs. Fønss ,tf Stauning må få til

(Ielt talent til et eller andet.

* At (let må gi't ol) for Ileder Gradman,

at grunden til at professor Malko dirigerer uden partitur ikke er (len, at han ikke kender noderne.

* At Laurty Grøndahl. inå blive iienig

med Emil Holm.

* At Povl Hamburger må se lidt lysere

~),å fremtiden.

At I),NITs redaktør vil amortisere sine

løfter~med i hvert fald 51/6. pro anno.

* At kammersanger Holn-i ni,t liavc lield

med sine kridtcirkler.

* At Richard Hove vil nøje,, med at

skrive halvt så meget med I-talvt så ni--.-tiige ord.

å blive udnævnt

At Ccorg Høeberg m,

til hofkapelniester ved G'r,,`Isten slot med pligt til at lege med (IC unge.

* At Finn Høffding og Karl S. Clausen

-tf og til vil lade (le andre gyninasiesanglæ,-rere lege med.

* At Sven Møller Kristensen m,å blive

interesseret i (len musik, lian skal anmelde.

* At Hedevig Quiding in,i fi~ et nyt I-adioapparat, (la alting ly(Ier sa grimt i (let gamle.

* At Sigurd Rascher vil følge »I»«»Iit-i

l~cii«.s ri""Id og tage undervisning hos »en ,tf de store negervirtuoser«.

* At Knudåge Riisager n-i,t opfinde et

blæseinstrument, der kan b L-cse store sekunder - samtidigt.

* At Rudolpli Simonsen vil forstå, at

der ogsi't gøres et dygtigt n-itisikalsk arbejde udenfor konservatoriet.

* At Wessel n-iå begynde at tage n-itisik

undervisning.

* At Wi Adike må opdage, at der ogsa

findes andre danske komponister end Laub, Carl Nielsen, Aagaard, Ring og Bernhard C3iristensen.

Pebberf uglen.

Årgang 10/1935, nr. 10