Ude og hjemme

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 262-262

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

UDE OG HJEMME,

// Den 22. november aflioldt Finn Viderø i (..,hristiansborg slotskirke en koncert med følgende Program: 14. M-atthison-Hansen: S- vinfoni nr. 5 f-dur, J. l». E. Hartmann: Sonate g-moll ol). 58, Hugo Distler: Orgelpartita »Nun komm (ler Heiden Heiland« og Max Reger: Introduktion og passacaglia fmoll.

1/ Dansk progrmn i sludentermusikforeningen. V'ed efterarssemestrets anden koncert (1. 25. november medvirkede Agnete Zacharias og Herinann D. Koppel. Programmet så således ud: Carl Nielsen: Suite ol). `45, Sv. Erik 'l'arl): Tre stykker ol). 21, Bernhard Cliristensen: Suite af balletten »I«,'iil~cii i spejlet«, Herinann D. Koppel:'01). 21.

videre opførtes følgende sange: I,inn Viderø: Tre gaminelrussiske kirkesange og fem sange til texter af Morgenstern, Walther Zacharias: »Dampen går«, »I»,""t vandring«, og »Blæst, Regn, Lyn«, Otto Mortensen: »Aftenlandskab, »Den nye S,prøjte«.

/1 J. L. Eniborgs blæserkvintet opføi-es (1. 0. januar 1936 i Kiel, (len fik sin uropførelse i radioen i oktober og spilledes på en koncert d. 6. december af Johan Bentzon, Henry Munck, Poul Allin 1,1'richsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer

/1 Jorgen Bentzons nye komposition »I~acconto« ol). 25, (ler uropførtes ved DU'l""s første koncert (1. 25. oktober, hørtes fra (len schweizisk-italienske radio »Monte Cæneri« d. 6. december, fremført af (len energiske og utr,,.-ettelige Sigurd ,Nl. Raseller.

11 Ebbe Hainerik har atter været i ""]'ysklan(1, (1. 16. december dirigerede lian Dresdener-filharmonikerne ved en k.oncert i Leipzig, hvor Jean Sibelius: 6. symfoni, Knudi,'~ge Riisager: Irimavera og Hameriks egne variationer over et dansk folkevisemotiv (pausesignal) stod på programmet. Koncerten iffisendtes i radio.

Åksel Agerby.