uden titel

Af
| DMT Årgang 10 (1935) nr. 10 - side 262-262

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« og udkommermed et hæfte om måneden, månederne juni og itili undtagen, ialt 10 1-1.,efterårlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementetbetragtes som fortløbendeindtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelsefinder sted. Abonnementkan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem bog-handlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalgkoster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionenslutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København ø. Telf.nora. 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Post-konto: 22596.