Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 01 - side 31-33

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

1/ Fru Dagmar Borup har i løbet af efteråret demonstreret solfége, dels i iiogle musikforeninger i de større byer i Jylland, dels på k20-09-2002onservatoriet i ,Malmø og, eft'er Thor Mans opfordring, i Gåteborgs nye koncerthus. Fru Borup

rejste i januar til Holland for med 5 af sine uddannede lærere at demonstrere solfége på konservatorierne i Amsterdam-Haag og Utrecht. Nogle af lærerne, deriblandt koncertsangerinderne, frøknerne Else Ammentorp, Edith Hennings. og Birthe Jensen, gav koncert i den danske forening i Amsterdam og frøken .Ammentorp medvirkede tillige, accompagneret af frøken Hennings, ved en radioudsendelse fra Amsterdam den 6. januar.

fi Den første i hver måned arrangerer det internationale musikbureau en radioudsendelse med samtidig musik fra alle lande, som høres over den store 2~foskvasender. I januar spilledes bl. a. Jørgen Bentzons sonatine op. 7 for fløjte, klarinet og fagot.

1/ Knudåge Riisagers nye symfoni blev ved sin uropførelse i november ved en torsdagskoncert optaget på stålbånd fra Svejts og udsendtes den 8. januar fra Sottens.

Aksel Agerby.

I februar og marts vil lektor Viggo Forchhammer med bistand af magister Finn Viderø ved en række forelæsninger med demonstrationer gennemgå Eduard Sievers' lydanalytiske metoder. Forelæsninger~le holdes hver tirsdag - første gang tirsdag d. 4. februar - kl. 16,30 præcis - 17,15 i Universitetets musikvidenskabelige laboratoriums store auditorium, Amaliegade 27. Der er fri adgang for alle interesserede.

11 Danmarks sanglærerforening. Fra torsdag d. 6. august arrangerer DS i samarbejde med Københavns sanglærerforening 3 å 4 musikdage på Ryslinge højskole med instruktioner, foredrag, korsang, sammenspil m. v. For deltagelse (kost og ophold indbefattet) vil udgiften andrage 20 å 25 kr. Den endelige plan for musikdagene vil blive tilsendt samtlige medlemmer af de to foreninger i januar måned.

UDLANDET

11 Sjostakovitsj' koncert for klaver, trompet og orkester ' fik sin første opførelse udenfor Sovjetunionen den 4. januar i Queens Hall under Henry Wood.

1/ William Walton komponerer musikken til en ny film-version af »Som I hehager«.

/1 Både Pfitzners cellokoncert og Max Trapps nye symfoni fik ved førsteopførelsen for nylig i Berlin en udmærket -modtagelse.

/1 Bizets c-dur symfoni, opført første .gang af Weingartner i februar forrige år, har siden oplevet mange opførelser. 2~lan er overalt enig om, at værket fuldt ud fortjener at blive fremdraget af arkivet.

// B. B. C. annoncerer til den 5. februar opførelsen af Milhauds »Christoffer Columbus« og til den 18. marts Sjostakovitsj' »Lady ~lacbeth fra Mzensk«.

// I stedet for symfonien »Nlathis der Maler«, der var ansat til opførelse ved B. B. C. koncerten den 22. januar, vil Hindemith spille solopartiet i sin nye bratschkoncert.

/1 La Scalas sæson åbnedes den 26. december med 1'erdis »Ernani«. Blandt nyhederne kan nævnes l Volf-Ferraris »11 campiello« og Strauss' »Die schweigsame Frau«.

/1 På Augusteo i Rom er blevet uropført tre nye italienske værker: »Stabat Mater« af Mario Labrocca, violinkoncert af Vicenzo Tommasini og en passion af Francesco Malipiero.

// Arthur Honegger og Maurice Jaubert skriver i fællesskab musikken til en ny film, »Mayerling«.

fi Theatre de la Monnaie i Bryssel forbereder førsteopførelsen af Gabriel Piernés »Den hellige Frans af Assisi«.

/1 Honeggers ballet »La Jeanne d'Arc au Bficher«, text af Paul Claudel, vil blive opført i marts på Pariser operaen med Ida Rubinstein i hovedrollen.

/1 Hermann Ambrosius' 7. symfoni vil få sin uropførelse i Gera under professor Laber.

11 1 Tyskland er der nedsat et udvalg, der skal Prøve hvert stykke dansemusik, inden det kan opføres i radioen. Formålet er at udrydde jazzelementerne ud fra den betragtning, at den tyske musikkultur, »som er verdens højeste«, vil tage skade, hvis den i længere tid udsættes for fremmede racers produkter.

fi Af en anmeldelse, undertegnet »prof. dr. 0. L. Fugmann«: »Musikefteråret i Paris står i Saint-Saéns' tegn, hans 100-års-fødselsdag bliver overalt i Frankrig festligt fejret. I Tyskland har man en helt gal mening om Saint-Saéns, der var af ren arisk afstamning etc., etc.« i Nfan kender snart rummelen!

fi Af samme herre (om Szymanowskis 2. violinkoncert): »De af og til optrædende atonale brutaliteter går sikkert ud over middelmålet af det udholdelige«.

1/ Et blandt amerikanske lyttere udsendt rundspørge gav til resultat, at Beethoven kan glæde sig ved den største popularitet af de klassiske komponister. Bemærkelsesværdigt er det, at Brahms som no. 2 kommer før Wagner (no. 3).

Blandt de nulevende kommer Si-belius ind som no. 1 med over dobbelt så mange stemmer som den næstfølgende: Ravel. Rich. Strauss og Stravinski kommer ind som no. 3 og 4.

/1 Sibelius har i anledning af 75-årsdagen modtaget Goethe-medaillen af Hitler.

// Alexander Kipnis har måttet indgive sin afskedsbegæring til Berliner statsoperaen, da han ikke har kunnet eftervise sin ariske afstamning.

/1 Wiener-operaens berømte bassist, Richard Mayr, er død 58 år gl.

/1 Den østrigske komponist, Sehånberg-eleven Alban Berg, er død 50 år ,gammel. Hans kammermusikværk »Lyrische Suite ffir Streichquartett« er bedst kendt hos os; hans hovedværk, operaen »Wozzeck«, er herhjemme en enkelt gang opført i uddrag ved en koncert.

Jil-rgen Ba Izer.