Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 01 - side 31-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGERAF PEBBERFUGLENS NYTÅRSPOST

Der foreligger fdlgende korrespondance:

* Et brev fra rigskansler Hitler, der har besluttet overfor. Radiorådet at udtale sin største anerkendelse af den måde, hvorpå Reesen- sagen er blevet afgjort: en lyssky dom, helt i hans ånd, uden forhør og på basis af ensidige, ikke beviste påstande.

* Brev fra Ib Schønberg, der meddeler, at han ikke er identisk med den Schønberg, af hvem Statsradiofonien ved en torsdagskoncert før jul opførte et værk, kaldet »Gurglelieder«.

* En nytårshilsen fra pseudonymet H. Q~uiding, der underskriver sig med sit virkelige navn, der desværre er lige så ulæseli..t som anmeldelserne. Det kunde dog tydes som »William Behrend« - men da der heller ikke findes nogen

musikanmelder af det navn, må formentlig også denne teori opgives.

- Et brevkort (med julesne) fra »organist E. Engelbrecht, der har komponeret en »æresmarche« - til statsminister Stauning. Den vil blive lanceret i National-Scala og kommer sågar om kort tid på noder. Komponisten oplyser, at marchen er ganske upolitisk.«

* En kundgørelse fra komponisten Peder Gram, der publicerer, at han ifølge hele sin position udenfor dansk musikliv anser sig for selvskreven til at blive formand for »Dansk Tonekunstnerforening« og ordfører i »Musikrådet« og derfor ønsker at overtage disse po ster med det samme.

- Et communiqué fra kammersanger Holm, der oplyser, at han agter at afholde en æres- og afskedskoncert for Emil Reesen.

En beslutning fra Aksel Agerby, der går ud på, at han som følge af den mil(le vinter vil tilegne Hakon Børresen sit næste hæfte jydske viser.

* En meddelelse fra Rud Langgaard om, at hans symfoni nr. 7, betitlet »Muser

nes Dans på Helion« og som opførtes i radioen under titlen »Ved Tordenskjold i Holmens Kirke«, da den heller ikke med denne titel kunde vække interesse, indtil videre vil blive benævnt, som »Niels Juels Statue« og, hvis heller ikke dette skulde virke. efter hensigten, da muligvis under titel af en flerhed af kendte statuer af afdøde komponister.

* Et klageskrift fra kontorchef William Behrend, der jamrer sig over, at også Berlingske Tidendes læsere synes at

have opdaget, at det er ligegyldigt, hvad han skriver.

* En langvarig betænkning fra professor, dr. phil. Erik Abrahamsen, der har resulteret i, at han har sat punktum efter titlen i sin i foråret 1934 bebudede lærebog »~,lusikvidenskaben«, således at den fulde titel nu er: »Musikvidenskaben *«.

* Et telegram fra Salig Hugomann, der triumferende beretter, at han har fundet på 2 nye ord, som foreløbig holdes hemmelige. ,

Duplicat af en patentansøgning fra Svend Erik Tarp, der har opfundet et nodeskriveapparat, hvorved han kan komponere to større orkestersuiter ad gangen. Ved anbringelse af en snildt udtænkt extra stift, kan tillige komponeres kammermusik på indtil 5 instrumenter.

* Retten til denne opfindelse bestride-, i en særlig skrivelse fra Richard Hove, der påstår forlængst at have konstrueret et apparat, hvormed det er lykkedes ham at skrive artikler til DMT, Jyllandsposten, Aarhuus stiftstidende og Thisted anitstidende om det samme emne, afpasset efter læsekredsens forskelligartede ønsker, hvorved det har vist sig muligt at tilfredsstille alle parter.

* Resten af pebberfuglens nytårspost er uegnet til offentliggørelse.

Pebberfnglen.