Louis Glass død

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 02 - side 35-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

LOUIS GLASS DøD

NÅR en eg og en bøg vokser op sammen, tæt ved hinanden, i den samme jord, vil der før eller siden opstå en kamp dem imellem, bøgen vil blive bøjet af egen, antage sære former, det kan endda ske, at egen helt splintrer det svagere træ.

Carl Nielsen og Louis Glass var egen og bøgen. Carl Nielsen knuste med sin brede vækst Louis Glass' naturlige og lige udvikling. Louis Glass havde ikke styrke nok til at finde sin egen linie, han blev af Carl Nielsens musik tvunget i den retning, hvor der var bedst plads, han blev tvunget ind i romantikken. Carl Nielsen selv led i sine senere år samme skæbne, han blev af tyvernes modernisme tvunget ind i en retning, der brød med hans hidtidige forudsætninger, derfra det splittede der præger mange af hans Sidste værker.

Louis Glass var romantisk anlagt, hans ulykke var den, at han ikke fik lov til roligt at føre den romantiske stil videre; hvert nyt musikalsk middel, der kunde have omformet hans romantiske musik i virkelig nutidig retning, var allerede benyttet af Carl Nielsen i anden sammenhæng. Han havde valget mellem at lære af sine mere frem Skredne samtidige og at blive i den færdigtudviklede romantiske stil; det første måtte for ham stå som plagiat, han valgte derfor ærligt det sidste uden dog helt at kunne sige nej til alt nyt. Udenfor Danmark mødte Louis Glass i Jean Sibelius den levedygtigt videreførte romantik, hans ulykke blev større derved; den opgave, det vilde have været hans livs naturlige mål at løse, var allerede løst af en anden.

Således fik Louis Glass uden egen skyld vingerne stækket, og vi skylder ham uforbeholden beundring for det musikalske livsværk, han trods alt fik fuldbragt; vi forstår også rent menneskeligt, at han måtte søge sig livsstyrke udenfor denne verden i en fantaserende, panteistisk idealisi-ne.

Louis Glass forstod ikke de unge, men det var ham en dyb glæde, når han blot sporede et gran af forståelse for det, han vilde, hos os. Nu hviler forståelsespligten alene på os unge, og den b.ør være os let, nar vi stilles overfor de rige, umiddelbare, rent musikalske værdier i Louis Glass' musik. Louis Glass var en af Danmarks betydeligste musikere, og vi unge skal med hans bedste musik hævde ham denne plads i fremtiden.

Gunizar Heeru P.

Årgang 11/1936, nr. 02