Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 02 - side 59-59

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

Troldmanden Dante har inden sin afrejse meddelt Pebberfuglen følgende interessante resultater af en række forsøg på tankelæsning:

* Professor Erik Abrahamsen: »Et professorat kan bruges til alt, når det blot skånes i det videnskabelige arbejde«.

* Nlagister Kaj Aage Bruun (i samtale med kammersanger Holm under en koncertpause i stærekassen) : »Nu gælder (let om, at det ser ud soxn om det i virkeligheden er mig, der bestemmer det hele«.

* Redaktør Gunnar Heerup: »Mon jeg ikke kan få udgivet en symfoni i DMT, når jeg samtidig udskriver en symfonikonkurrence med mig selv som dom-mer?«

* Komponisten Aksel Agerby: »Man kan da altid holde en idealistisk tale ved et godt smørrebrødsbord med snaps«.

* Koncertmester Sverre Forchhammer: »Det er utroligt, at folk bliver ved med at holde dårlige taler, når de har mig«. * Komponisten Hakon Børresen (det 'lykkedes kun at opsnappe løsrevne begreber uden egentlig sammenhæng): »vore skandinaviske brødre .... holde .sammen .... på majestæten . - . . departementschefen har sagt .... vi må vise flaget .... brødretanke ... . hans kgl. 'højhed .... VOR KONGE - . - - .«. Der-efter indtrådte en langvarig, dyb stilhed.

* Komponisten Peder Gram: »L april 1937, 1. april 1937, 1. april 1937, 1. april 1937, osv.«.

*Kontorchef William Behrend (læsendede andres musikanmeldelser): »Sikkenogen væmmelige, talentløse skriblere«.Phisodornet Hedevig Quiding:

* Physhormonet Stakkels Riegmann: »Nu må jeg da snart få den lussing, jeg trænger til - for at kunne lave et nyt reklamebrøl i B.T.«.

* Musikkritikeren Axel Wessel (der hørtes først en snurrende lyd, dernæst meget langsomt): »Musikanmelderringen og musikrådet - musikanmelderrådet eller musikringen - ringrådet kontra musikråderringlet .... rangsrådanmelderrumlen .... ring, rang, falder i sang ....«.* I~lusikkritikeren Salig Hugomann: »Det er rigtignok, at det er de femtenårige, der holder mig i live; guderne må blot vide, hvor pebberfuglen ved det fra!«

* Operainstruktør Johannes Fønss: »I provinsen går den nok lidt endnu,

der kan man endnu bilde folk ind, at det er lokalerne, der er talentløse«.

" " Cand. mag. Sven Møller Christensen: »D' er faktisk skidt, at Mozart ikke er født Christensen, sikken grundrytme han så hade haft«.Pebberfuglen.

Årgang 11/1936, nr. 02