Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 03 - side 84-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJE~IME

/1 Svend Erik Tarps nye komposition: præludium og scherzo for saxofon og klaver uropførtes i den tjekkiske sektion af I. S. C. ~1. i Prag den 21. februar, solist var Sigurd M. Rascher.

l/ Ebbe Hamerik-opførelser i udlandet. 9. februar: Strygekvintet (Bilekeburg). 1. marts: Larghetto, uropførelse i Paris, solist: Helga Weeke, dirigent: Paul Paray. 12. marts: Quasi passacaglia e fuga (Bonn). 21. marts: Strygekvintet og miniaturesuite nr. 2 (NUrnberg), dirigent: Kalix. 16. juni: Varia

tioner over et gammeldags motiv (1»aris), d ' irigent: D. E. Inghelbrecht.

1/ Den talefitfulde klaverspiller Karla Jensen afholdt d. 24. februar en klaveraften med noget så sjældent som udelukkende dansk musik. Programmet indeholdt kompositioner af Buxtehude, J. P. E. Hartmann, N. 0. Raasted, Carl Nielsen, Knudåge Riisager og Sv. Erik Tarp.

11 Kai Senstius' blæserkvintet opførtes cl. 29. februar i Singakademie i Berlin. Aksel Agerby.

UDI,ANDET

11 1 Berlin uropførtes den 11. februar I~urt Atterbergs klaverkoncert med Hermann Hoppe som solist.

11 Paul Hindemith komponerede på opfordring en sørgemusik over Georg V. for solobratsch, og strygere.

11 Werner Egk, hvis opera »Der Zaubergeige« for nylig havde en stor succes på Berliner statsoperaen og i Hannover, kunde notere en overordentlig god modtagelse af sin ballet »Vejen«, som fik sin uropførelse på den flamske opera i Antwerpen.

11 Ved Concerts Pasdeloup den 23. februar uropførtes Jacques Iberts suite af ]balletten »Diane de Poitiers« og Honeggers melodrama i 3 billeder »Sémiramis«.

11 Ved Concerts Pasdeloup den 29. februar uropførtes en række jazzsymfoniske værker: Marcel Poot: »Jazz-rnusic«' Amfiteatrof: »Panorama américain«, Paul Vellones: »John Shag 35« (for sang og orkester), Basilewsky: .»The jazz in the zoo«, Léon Kartun: »Poéme rapsodique« (for klaver og orke'ster). Endvidere stod også Gershwins »Rapsody in blue« og Piernés »Impressions of the music- hall« på programmet.

11 En ny ballet af Boris Assafjef har haft premiére på det akademiske teater i Leningrad. Den er inspireret af Balzacs »Les illusions perdues«.

/1 Les soirées de Bruxelles finder sted fra den 23. april til den 6. maj under ledelse af Herman Scherchen. Af moderne værker vil bl. a. følgende ]Aive opført: Honegger: »Ouverture symphonique«, Alban Berg: »Der Wein«, Stra

vinski: »Les noces«, Robert Gerhtzrd: »Caprichos«, Jean Francaix: »Jeu sentimental« og Markevitsj: »Paradis perdu«. Endvidere opføres de værker for kammerorkester, der vand Henri le Beeuf-prisen.

fl Den store opera i Paris forbereder opførelsen af Georges Enescos »ødipus«. 11'rerniéren vil antagelig finde sted midt i denne måned.

11 Edouard Bourdets »,NIargot« med musik af Georges Aurie og Francis Poulenc har oplevet sin 100. opførelse på Theatre Marigny.

11 Alfredo Casella har skrevet en opera med titlen »(,oriolaii«.

/1 Festspillene i Bayreuth vil i år finde sted i to afdelinger, afbrudt den 1.-16. august af olympiaden. Fra (len 19. juli til den 30. juli er spillefølgen således: Lohengrin, Parsifal, I,ohengrin, Rheingold, Walkilre, Siegfried, G,5tterdåmmerung, Parsifal, Lohengrin. Og fra den 18. august til den 31. august: Parsifal, Loliengrin, Rheingold, Walkilre, Siegfried, G6tterdåmmerung, Parsifal ' Lohengrin, Parsifal, Lohengrin. Til juli måned er så godt som alt udsolgt.

11 1 Baden-Baden finder fra den 3.-5. april en musikfest sted under ledelse af Herbert Albert.

11 Den 8. internationale Brucknerfest finder sted i Zilrich fra den 20.-23. juni.

/1 1 juni finder en Seliumannfest sted i Zwickau.

11 1 maj finder i Wiesbaden en hollandsk musikfest sted under ledelse af Carl Schuricht.

/1 Ved I. S. C. M.'s, musikfest, der f inder sted I Bareelona denapril,vil bl. a. følgende værker komme tilopførelse: Alban Be-rg: Violinkoncert,brudstykker af »Wozzeck«,Kreneks»Karl d. 5'« (fragmenter), Szymanow-skis 2. violinkoncert, Lars Erik Lars-son: »Ouverture«, Roussels 4. symfoni,Frank Martin: Klaverkoncert, Wladimir Vogels »Devise« formilitærorkester,Iberts saxofonkoncert, Wellesz: »Sonet-ter« for sopran og strygekvartet og Bar-tóks 5. strygekvartet.

/1 Det internationale selskab for musikvidenskab afholder en kongres i Bareelona i dagene 18.-25. april samtidig med I. S. C. M.s musikfest samme sted. De videnskabelige foredrag deles i tre sektioner a) almindelig musikvidenskab h)'folke Musik (sang og dans) c) koralvidenskab. Der tages særligt hensyn til emner vedrørende spansk musikhistorie.

11 En international musikpædagogisk kongres afholdes i Prag i dagene 4.-9. april 1936. Forhandlingerne er delt i tre sektioner a) internationale forbindelser, b) musikopdragelsen i skolen, c) den almene musikkultur. Der ventes betydelig deltagelse fra dansk side, bl. a. vil Mog-ens Wóldike deltage som repræsentant for -det danske undervisningsministerium.

/1 B.B.C.-orkesteret under ledelse af Adrian Boult vil på sin turné i slutningen af april besøge Paris, Zilrich, Wien og Budapest. På programmet står bl. a. Stravinskis »Sacre«, Roussels 4. symfoni og Schånbergs variationer. Af engelsk musik opføres Vaughan Williams f-moll symfoni, Waltons bratschkoncert, Bax' 3. symfoni og Elgars »Introduktion og allegro«.

/1 Prof. dr. E. M. v. Hornbostel er død i Cambridge 58 ~r gl. Han var tidligere leder af statens fonogramarkiv i Berlin, en i sin art enestående samling, der for en stor del skylder Hornbostel sin oprindelse.

/1 Den tyske radioindustris stilling er meget slet. Der er blevet dannet et

likvidationsselskab, der skal udsælge de ca. 600,000 radioapparater, de fallerede selskaber har på lager.

// Rygterne svirrer omkring Furtivångler. Snart skal han være Toscaninis efterfølger i New-York, snart skal han erstatte Clemens Krauss ved Berliner operaen.

11 Af de ca. 9000 originale gamle italienske violiner, der existerer, findes de ca. 18000 i U. S. A.!

111 den lille kirke i Bradford har man installeret et højttaleranlæg i tårnet. Således er man i stand til ved hjælp af en kraftig grammofonforst«ærker at gengive de berømteste klokkespil i England: Westminster abbediets eller St. Paul-katedralens efter behag.

11 Et sangspil af Haydn: »Æbletyven« er blevet fundet i Hamburg. Det er blevet opført sammesteds i 1791.

11 La compagnie des grands artistes internationales har påbegyndt en række tonefilmsoptagelser under titlen: »Musikkens hovedværker belyst gennem billeder«. Foreløbig er optaget: »La fontaine d'Arethuse« af Szymanowski med Jacques Thibaud, »Valse brillante« af Chopin med Brailovski samt »Les iiierceaux« af Fauré med Ninon Vallin.

11 En instrumentfabrik i Sheffield har fremstillet violiner af en legering af krom, nikkel og kobber.

11 1 Prag har man fundet et portræt af Mozart fra ca. 1790, malet paa. kobber af Adam Braun, direktør for kunstakademiet i Wien, forestillende Mozart sammen med sangerinden Josepha Duschek.

/1 Resultaterne af den af »Carillon« udskrevne konkurrence er blevet følgende: R. Zika (Prag) og K. A. Hartmann (Milnehen): første præmie for to strygekvartetter. Dallapiccola (Florens): tredje præmie for »Musica per tre pianoforte«. Frank Martin (Genéve) og R. Bernhard (Genéve): diplom.

Jfirgen Ba Izer.