Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 03 - side 79-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

PEBBERFUGLEN ER IKKE SPOR FORBAV'SET

over at formanden for Tonekunstnerforeningen, Hakon Børresen, overhovedet ikke kan huske, at han på foreningens generalforsamling sidste år bekendtgjorde, at han hermed gik ind i sin sidste sæson som formand og anmodede bestyrelsen om i tide at se sig om efter en afløser.

- over at den danske stat at dømme efter kunstnerunderstøttelserne på finansloven taxerer en komponist til nøjagtig den halve værdi af en forfatter.

over at undervisningsministeriets repræsentant i radiorådet, Otto Rung, der ikke mindst som følge af de ved hans genvalg i 1934 stedfundne begivenheder måtte være blevet klar over, at han også varetager musiklivets interesser i rådet, ganske har ladet musiklivet i stikken i Reesensagen og ikke har følt sig foranlediget til at tage afstand fra

den hemmelige standret, der har været i virksomhed her.

* over at de otte ansøgere til kapelmesterstillingen ved statsradiofonien, der på forhånd skal skilles ud blandt de syvogtyve, skal udvælges af en konservativ rigsdagsmand, en ingeniør og en redaktør, samt programchefen og Peder Gram. Den finder det ganske naturligt, at det nu bliver ingeniørens opgave at undersøge ansøgernes »ledende« '(eller måske »afledende«) evner - det drejer sig jo dog om en stilling indenfor det elektrotekniske fag -, ligesom redaktøren må skønne om de pågældendes interviewbarhed og hele pressetække. Den konservative rigsdagsmand skal formentlig overvåge, at de udvalgte ikke vil kunne formodes at foretage sig noget som helst opsigtsvækkende eller frernskridtsvenlfgt skridt, såsom opførelsen af værker (ter er skrevet efter provisorietiden eller lignende.

. over at Erik Abrahamsens stilling ved Københavns universitet vedblivende benævnes professorat i musikvidenskab.

over at kapelmester Høeberg mener, at (ler ikke længere er noget musikliv i København, da det hele jo nu, hvor lian

kun dirigerer udenfor denne by, er lienlagt til Norge, Sverige og de danske provinser. - så lidt som over, at der i det hele taget ikke findes nogen, der kan undre sig over noget som helst.

Pebberf uglen.