uden titel

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 03 - side 86-86

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening og »Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det- år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement. kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København . øTelf.nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Post-konto: 22596.