Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 04 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812.

KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, Gothersgade 160 st. - K.

TEATERTELEFON: byen 6400, forestillingsdagen kl. 16-16,20.

AARSFESTEN, Mandag den 4. Maj 1936, Kl. 20, Palælokalerne,

Klerkegade 2, under Medvirkning af DUTs Orkester. Program:

1. Sv. Erik Tarp: Rapsodi for Orkester.

Erling Brene: Musik af Marionetkomedien »Mordet, i Værtshuset«.

Dirigent: Johan Bentzon.

2. Knudåge Riisager: Concertino for 5 Violiner og Klaver.

3. Frederik Rung: Koncertstykke for 2 Obo d'amore og Orkester. Solister: Henry Munck og Waldemar Wolsing.

4. W. A. Mozart: Symfoni B-Dur K. N. 319.

~1

Allegro assai. Andante moderato. Menuetto Finale. Allegro assai.

Dirigent: Sverre Forchhammer.5. Johann Strauss: Ouv. til Oprt. »Zigeunerbaronen«.

Dirigent: Poul Allin Erichsen.

Efter Koncerten fælles Smørrebrødsbord, Pris: 3 Kr. Derefter Dans og forskellige aktuelle Adspredelser. - Vi opfordrer indtrængende vore Medlemmer til talrigt at give Møde og være med til at skabe en festlig Stemning ved Aarsfesten. Anmeldelse om Deltagelse i Smørrebrødsbordet maa ske til Formanden, Aksel Agerby, Larslejstræde 11, Telf. Byen 6400, senest Mandag den 4. Maj Kl. 12.

Alle er velkommen til at deltage i Festen, selvom de ikke tegner sig til. Smørrebrødsbordet. - Gæster kan ogsaa deltage. Medlemskortet giver Adgang.

-IK

Generalforsamling afholdes Onsdag den 13. Maj 1936, Kl. 16. Hotel Phønix. Indgang Dr. Tværgade.

3(

Danske Kompositioner, der ønskes bedømt. med Opførelse i den kommende Sæson for øje indsendes til Formanden, Larslejstræde 11, senest 1. Juni.