Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 04 - side 106-107

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

11 Expres Opførelser. Umiddelbart efter Radioudsendelsen 20. Marts, hvor Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester spillede under Dr. Fritz Busch's Ledelse og hvor Knudåge Riisagers - Lille .Ouverture - bl. a. blev opført, modtog Komponisten Telegram fra Tor Mann, Gøteborg Symfoniorkester, om omgaaende at sende Orkester-Materialet, da han ønskede at opføre Værket ved en Koncert 6. April.

11 Baden-Baden. - Ved 14usikfesten i Baden-Baden 5. April fremførtes, Knudåge Riisager: Sonatine for 5 Violiner og Klaver. Værket spilledes paa 5 Stradivariusser. Desuden opførtes Stravinski: Koncert for 2 Klaverer. Werner Egk: Violinkoncert - 1 Opf. - Jean Francaix: Koncert for Klaver og lille Orkester. Wilh. Maler: Strygekvartet.

11 Dansk Musik i Warszawa. Ensemblet: Gelbert Jespersen - Fløjte, Erling Bloch - Violin, Torben Anton Svendsen - Violoncel og Holger Lund Christiansen - Klaver - spillede 14. April i Radio Warszawa. Følgende Værker blev opført; Carl Nielsen: Sonate Nr. 2 g-moll for Klaver. Johan Hye Knudsen: Kammerduetter for Fløjte og Violoncel samt Bernhard Christensen: Suite for Fløjte, Violin, Violoncel og Klaver. Den 16. April uropførte samme

Ensemble Knudåge Riisager: Serenade for Fløjte, ~~iolin og ~~ioloncel paa Konservatoriet.

11 Ved Organist Valdemar Hansens Orgelkoncert i Nicolaj Kirkesal 26. Februar opførtes, Otto Sandberg Nielsen: Toccata, Ricereare, Passacaglia Op. .10 for Iste Gang. Samme Komposition opførtes i Set. Pouls Kirke i Aarhus den 3. Marts af Organist Georg Fjelrad.

11 1 Dagene 7.-10. Maj afholdes Andet nordiske Kirkemusikermøde i Helsingfors. Ned en Koncert opføres følgende danske Værker: J. L. Emborg: Toccata og Fuga), N. 0. Raasted, Kaj Senstius og Sv. 0. Møller: Koralbearhejdelser for Orgel. Disse Værker spilles af Organist Valdemor Hansen. Desuden fremfører Domkantor E. Bangert, Carl Nielsen: Commotio.

11 J. L. Emborgs Strygekvartet Nr. 5 opførtes den 12. Marts i Hamborg af Haman-Kvartetten i Covent Garden og udsendes i April af Hamborg Reichssender. Emborgs »Matthæus-Passion« opnaaede 4. Marts sin 10. Opførelse i Ringsted Kirke.

11 Den norske Kapelmester Olav Kielland opførte 23. April med filharmoniske Orkester Knudåge Riisager: Fastelavn-Ouverture.

Aksel Agerby.

UDLANDET

// Ved Allgemeine Deutsche Musikvereins fest i Weimar den 12.-18. juni vil der komme en række nye værker frem: Hugo Distler: Cembalokoncert, Wolfgang Fortner: Eine deutsche Liedmesse og Ernst Lothar v. Knorr: Concerto grosso.

11 Georges Enescos »ødipus« havde den 13. marts premiére på Pariser operaen.

11 Den 11. marts holdt dr. Chareot for anden gang i Paris sit foredrag om Grønlands-expeditionen 1934-35 med filmforevisning og grammofonoptagelser af eskimoisk musik.

11 Alban Bergs efterladte opera »Lulu« kommer til uropførelse på Stadttheater Zürich.

// Salzburg 1936.

Festspillene finder iår sted fra den 25. juli til den 31. august. Der opføres ialt 9 operaer, der afholdes 7 orkester

koncerter, 5 domkoncerter, 2 koncerter i St. Peter, 6 serenader og »Kunst der Fuge« for 2 klaverer. På pladsen foran domkirken opføres »Det gamle spil om enhver« (Regie: Max Reinhardt) og i festspilhusets gård opføres »Faust« Iste del (Regie: Max Reinhardt) med Paula Wessely som Margarethe.

Toscanini dirigerer 12 operaopførelser, nemlig »Falstaff«, »Fidelio« og »Mestersangerne«, hver 4 gange. Endvidere en Brahmskoncert og en Beethoven Schubert-Smetana-koncert- Det bliver første gang Toscanini dirigerer »Mestersangerne« på tysk. Regissør er Herbert Graf.

Bruno Walter dirigerer »Tristan« (1 gang), »Orpheus« (2 gange) og »Don Juan« (4 gange). Desuden Hugo Wolfs »Der Corregidor« (2 gange) i egen bearbejdelse. 2 orkesterkoncerter med Mozart og Mahler (3. symfoni).

Weingartner dirigerer »Cosi fan tufte« (2 gange) og »Figaro« (2 gange) og 2 orkesterkoncerter med Beethoven, og Liszt (»Christus«). Endelig dirigerer Pierre Monteux en fransk orkesterkoncert. Ved kirkekoncerterne udføres bl. a. Mozarts »Missa solemnis«, »Davidde penitente« og Requiem.

/1 Milnehen 1936.

Festspillene begynder den 22. juli og varer til den 30. august. Der opføres »Rienzi«, »Den flyvende hollænder«, »Tannhåuser«, »Mestersangerne« og »Tristan«. - »Finta giardiniera«, »Idomeneo«, »Entfillirung«, »Figaro«, »Don Juan«, »Cos! fan tutte«, »Tryllefløjten« og »Titus«. Endvidere Håndels »Xerxes« og Glucks »Alceste«.

/1 Den internationale teaterkongres finder sted i Wien den 3.-8. september i tilslutning til festspillene i Salzburg.

/1 Paul Hindemith er af den tyrkiske regering blevet opfordret til at lede moderniseringen af det tyrkiske musikliv.

1/ Efter at talrige af New Yorker philharmonikernes jødiske donatorer havde modsat sig Furtwånglers ansættelse som Toscaninis efterfølger, telegraferede Furtwångler, at han gav afkald på æren indtil publikum havde lært at forstå, »at politik og kunst er hinanden uved~ kommende ting«. Hvad mon man i Tyskland siger til denne hårde dom over de hitlerske teorier!

/1 En af Carusos flære venner, Antonio Scotti, gennem 34 år første baryton ved Metropolitan, er død 70 år gl.

// Toscanini har lovet at dirigere nogle koncerter med det nydannede palæstinensiske symfoniorkester, der tæller adskillige fremragende tyske emigranter blandt sine medlemmer.

/1 Marts-heftet af »Die Musik« udmærker sig ved en nazi-typisk behandling af problemerne: kultur-race-musik og benytter lejligheden til med ægte nazistisk charme at tilsvine de afdøde (Mendelssohn, Meyerbeer, Mahler). Bag behandlingen af de emigrerede (Weill, Sch,5nberg, Otto Klemperer o. a.) mærker man ærgrefsen over, at man overhovedet lod dem slippe levende ud af det tredje rige. Man håner dem, fordi de flygtede, og takker nazi, fordi de gjorde det umuligt for dem at blive.

// Med december-nummeret går »Zeitschrift fiir Musikwissenschaft« ind. Som en art fortsættelse af dette og det for nogen tid siden indgåede »Archiv fiir Musikwissenschaft« vil der komme et kvartalsskrift: »Archiv fiir Musikforschung«.

11 Floent Sehmitt har indtaget Paul Dukas' plads som medlem af det franske akademi.

fi Den russiske komponist Alexander Glasunof er død i Bourlogne-sur-Seine 71 år gammel.Ji Irgen Balzer.