Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 04 - side 107-107

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. øbro, 3619. KASSERER: Emil Friis, Malmøgade 8, ø. Tlf. øbro, 6710.

FAGPRøVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, .ø Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆ-, R: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

ANlusikpædagogisk, Forenings Børneelevkoncert med Konkurrence finder Sted i Hornung &- Møllers Sal Mandag (len 20. April Kl. 20 og Koncerten for viderekonine samme Sted Fredag den 24. April Kl. 20. Billetter til hver Koncert å Kr. 1,00 + Skat faas hos Willi. Hansen, Gothersgade 9-11 - Sindahl Pedersen, Gl. Kongevej 113 - B. T. Centralen og Politikens Billetsalg.

Miisikpædagogisk Forening har planlagt et Kursus i Rytmik i Ugen fra den 16. til (len 24. Maj. Kursuset holdes af Frk. Karin Fredga, Leder af Daleroze Institutet i Stockholm. Undervisningen vil finde Sted om Aftenen paa Lindevangsskolen, P. G. Ramms Allé. Prisen er J(r. 12,00 pr. Deltager, og Tilmeldelse

maa ske kun skriftligt til Frk. Else Am

mentorp, Herrnan Triersplads 5, inden 30. April.

Programmet er følgende:

Rytmik: Metriske, rytmiske øvelser,

Dissociationsøvelser, Frasering, Nuancer, Direktion, Plastik.

Solfége-Improvisation:Rytme- og

Høreøvelser i Forening med Studiet af Intervaller, Skalaer og Akkorder. Har-monilære tilpasset efter Klaverspil. Im-provisation efter Rytme. Modulation

M. M.

Kursuset maa nærmest kaldes et In

formationskursus og gaar ud paa at give et Overblik over Jacques-Dalcroze Metoden og dens Arbejdsprinciper. Der fordres ingen Forkundskaber af Deltagerne i Kursuset. Hver Deltager maa tage aktiv Del i Undervisningen.