Berlins koncertliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 05 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

BERLINS'KONCERTLIV

præges i øjeblikket af Stil og Organisation. Stilprogram og Serie-Koncerter er overvejende, haade i offentlige og private Foretagender.

Stunde (ler Musik og N. S-Koncertfjenzeinde møder med musikopdragende Programmer; Hans von Bendas Orkester spiller hver lige klassisk Musik gratis for Berlins Skole-Ungdom. Blandt Serie Solistkoncerterne maa i første Række nævnes Claudio Arrau',s, der i 12 Aftner gennemfører hele J. S. Bachs Klaverproduktion. Philharinonisk Orkester giver en Cyclus paa 9 Koncerter med Beethoven- Literatur. Stunde der Musik (Søndag Eftm. 1 Mk.) byder et meget rigt Program, med de allerførste Kunstnere, som Emmi Leisner, Adrian Aeschbacher, Zernick, Stross- og Wendling Kvartetterne. Over al Maade herligt Edwin Fischer og Kammerorkester med Brandenhurg'ske Koncerter. I N. S-Koncertgemeinde musicerede Prof. Raabe

med Pianisten Backhaus, Hugo Balzer med Walter Gieseking, begge understøttet af Phil. Orkester.

Saavel nordisk Musik som nordiske Kunstnere staar i meget høj Kurs. Blandt Phil. Orkes-ters exclusive Opførelser maa nævnes Leopold Reichweins og vor Operakraft Ejnar Nørbys Kon~ cert. Nørbys smukke Baryton havde en S

,,tor Succes med nordiske Sange (Carl Nielsen, Sjógren) ; Reichwein, en af østrigs aandfuldeste Dirigenter, fremførte Kattnigs højst interessante »Spanske Divertimento« og - i højeste Fuldkommenhed - Tsehaikowskys Pathétique. En nordisk Komposition af Kai Senstius (Op. 16) opførtes med meget Bifald af Statsoperaens Blæserkvintet. Fru Bergliot Ibsen sang sine skønne ,gamle Salmer til Fordel for Vinterhjælpen, bistaaet af Prof. Grilmmer (N.""iola da Gamba).

Foruden (le nævnte Kvartetter gav Quarletto di Roma en tysk-italiensk Aften og Philh. Kimr Iet en Schubert-Aften (Okiet og Forel). Den fortrinlige Fehse Ki)artet bragte en Nocturne af 'Othmar Schoeck (1. G.) med stort Soloparti, sunget. af Feli-Loeffel. Berlins Landsorkester under Prof. Havemann gav Bruckner-Koncerter. Singakademie under Prof. Schumann møder med righoldigt, klassisk og moderne Program. Gerh. von Keusslers »Jesiis af Nazareth« var et i-et utilgængeligt Værk; saa meget større Begejstring vakte Haydns »Skabel

Rudolf Lamg, Leder af »Berlins Singgemeinschaft«, gav flere fortræffelige vokale Opførelser, bl. a. »Das deutsche Volkslied« med Overblik over dette Emne. Ogsaa Donichor St. Hedivig, un(ler Dr. Forster og Prof. Ahrens fremførte en interessant Oversigtskoncert, over gejstlig Kormusik fra Wddelalder til Nutid.

For ikke at komme i Konflikt med Singakademis traditionshævdede Pas

sions-Opførelser ved Paasketid, har andr~e Institutioner henlagt deres til Begyndelsen af Fastetiden. Furtwånglers Matthætispassion med Bruno Kittel-Koret var en Begivenhed. Blandt Stemmerne lagde man I~Iærke til Felix Loeffels pompøse Bas. Musikliochschule under Prof. Fritz Stein bragte Johannes-Passionen i smukt afrundet Form; Prof. Sittard en forbilledlig Mattli2eus-l»assion i Domkirken. Det var en Anclagt for sig at høre Rudolf Bockelmanns Christus, og som baaret. af Englestemmer brusede Koralerne gennem Kirkerummet. Idealet af en Passions-Opførelse var dog Kurt Thomas' Markus-Passion. Man hørte en hel Passion a cappella - rene unge Stemmer, under Komponistens personlige Ledelse. Kompositionen er et Mesterværk, et af Passions-Literaturens dybeste og skønneste.

Dr. Alnia Heiberg.