Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 05 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MEKANISK 1UUSIKved J11rgen Ba Izer

11 Haydn: Koncert for nioloncel, cl-dur. (Col. LX472-75 å 6,50 kr.).

Det er ligesom om d-dur koncertens format er større end Haydns øvrige koncerter, (len kræver også mere af spilleren. Emmanuel Feuermanns udførelse er præget af en sjælden finhed, en virtuos teknik i en kultiveret musikers hånd, og det står optagelsesteknisk ganske fortræffeligt. Orkesteret under Malcolm Sargents ledelse er. fuldt på højde med solisten.

/1 Tsjaikofski: Symfoni nr. 5, e-moll, op. 64. (Pol. 9'5056-61. å 6,50 kr.) -

Dommen over Tsjaikofsk! har i vore dage fået mangfoldige modstridende udtryk. De rækker fra en Stravinskis forherligelse af ham til vore dagbladskritikeres foragtelige: »sentimental-barbarisk«. Kan man end stille sig afvisende overfor arten af hans musik, må man (log billigtvis indrømme, at han hører blandt de komponister, der kunde, hvad de vilde, og et studium af ham er derfor aldrig helt formålsløst. - Mangt og meget i denne optagelse er helt godt: klangen er smuk, giver den mættede harmonik og sanseberusende melodik lejlighed til at svinge ud. På andre steder er denne stærke rumklang ganske vist en fare for renligheden, men i det store og hele står den godt til værkets karakter. Mindre heldigt er et spring i finalen (Partitur litra E-R). Udførelsen er gennemgående smuk: Charlottenburger operaorkesteret spiller under ledelse af Alexander Kitschin. Strygerklangen er til tider lidt svag, blæserne er udmærkede, især klarinetten, der jo spiller en stor rolle.

11 Antonin Dvorak: Strygekimrtet i asdur, op. 105. (HMV. DB2423-25 å 6,50 kr.).

Dvorak er en af de mest sympatiske skikkelser fra det sene 19. århupdrede. Hans melodik er klar og kraftig, hans rytmik ofte påvirket af bøhmisk folkemusik. Først og fremmest er hans form så enkel og klar, viser tydelig henimod klassikerne. Hans kammermusik er blandt det bedste i hans omfangsrige

produktion. Den tåler uden videre at sidestilles med Brahms'. - Prager strygekvartetten er et prægtigt ensemble, hvis rolige, varme klang optagelsen yder fuld retfærdighed.

/1 Gershivin: Udtog af operaen »Porgg (ind Bess«. (HMV. DB2735-38 å 6,50 kr.).

Gershwin er en mærkelig musiker. Meget musikalsk, også på en vis måde teknisk begavet. Og dog er det aldrig lykkedes for ham at skabe noget helt personli~gt. Indenfor operettegenren har han skabt tiltalende, men tidsbundne værker. Om »Rapsody in blue«s popularitet vil overleve ham selv er vist et spørgsmål, og da han i »Concerto in F« vilde fortsætte successen i en større form, udeblev den. Det er tvivlsomt, om nogen bedre skæbne er tiltænkt hans nye opera, der ejer alle hans fortrin og alle hans mangler. Til de første hører en letflydende, ofte charmerende melodi, til de sidste en altfor svag kritik overfor påvirkninger udefra, i dette tilfælde fra negro-spirituals og jazzen. - Udførelsen ved Lawrence Tibbett og Helen Simpson er udmærket. Gengivelsen er efter nyeste amerikansk teknik berøvet enhver rumklang, en teknik, der vistnok endnu er for uprøvet til at kunne diskuteres.

11 Bernh. Christensen: Af »Skolen på ho'det«. (HINIV. X4604-05 å 3,50 kr.)

»Skolen« er til dato Sven Møller Kristensens og Bernhard Christensens bedste værk, langt mere gennemarbejdet end »De 24 timer«, som det i sin art fortsætter. Det er også sværere end »Timerne«, måske lige på gr.-pensen af det, man i et værk med dette formål kan tillade sig (i alle tilfælde på nuværende tidspunkt). Dets større musikalske bæreevne er dog ikke på nogen måde gået ud over friskheden. Alt er præget af B. C.'s særegne charme. - Udførelsen ved Wb Idikes københavnske drenge er god, omend man jo nok på sine ste~ (ler mærker, at det ikke er i swing-stil, de færdes til daglig.