Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 05 - side 128-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. øhro 3619.

NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hell-erup. Tlf. Helrup 2019 y. KASSERER: Emil Friis, INIalmøgade 8, ø. Tlf. børo 6710.

FAGPRøVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, .ø Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

/Y Medlemmer, der ønsker Adgangskort til Generalprøerne paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter, bedes skrif tligt meddele dette til Formanden inden 1. Juni. Medlemmer,"" der tillige er Medlemmer af DUT. eller en anden Forening og gennem denne faar Adgangskort, gøres opmærksom paa, at man naturligvis kun kan faa Adgangskort eet, Sted.

// Musikpædagogisk Eksamen for Klaverlærere afhoides i Konservatoriets Sal Tirsdag den 26. Maj og Torsdag den 28. Maj, begge Dage fra ca. Kl. 14 til ca. 18, og i Musikhistorie Mandag den 25. Maj Kl. 12,30 i Lokalet C 11 paa tredie Sal. (Ret til Ændring forbeholdes, Oplysninger hos Hr. Knud Leopold Nielsen, Ryvang 934 x.)

// Foreningen paatænker til Efteraaret (rimeligvis i Oktober) at afholde en Elevkoncert med udelukkende moderne Musik (baade for Børn og Viderekomne) for Eksempel Bela Bartok, Casella, Carl Nielsen, Strawinsky m. fl. og i-noderne Kompositioner fra »Jacobsens og Mortensens Klaverskole«, fra »Vor Tids Børnemusik«, fra »Neue Klavierbuch« (Schott) o. I. samt Kompositioner af Beate Novi, Finn Viderø, Hermann Koppel og andre. Medlemmer, der kunde ønske at føre Elever frem ved denne Lejlighed, bedes henvende sig til Formanden.

// Alle Medlemmer, der siden Maj 1,935 har ændret Adresse eller Telefon, bedes meddele dette skriftligt inden 1. Juni, da Bestyrelsen ellers ikke kan paatage sig noget Ansvar for Fejl i den nye Medlemsliste.

// Medlemmer, der ønsker at faa Stjerne i Telefonbogen eller bibeholde den, bedes meddele dette skriftligt inden 1. Juni. For Stjernen kræves et Gebyr paa 1,00 Kr.