Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 06 - side 152-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. amager 9908 u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, Gothersgade 160 st. K.

TEATERTELEFON: Ordrup 4317x, forestillingsdagen kl. 16-16,20.

FORENINGSMEDDELELSER

Optagelsesprøve til Orkestret.

Torsdag d. 10. September afholdes Optagelsesprøve til- Orkestret. De, der maatte ønske at deltage, bedes henvende sig til Formanden for Orkesterudvalget, Sverre Forchhammer, hvor Oplysning om Tid og Sted for Prøvens Afholdelse kan indhentes.

Til vore unge Medlemmer.

Serie B-Koncerterne i Sæsonen 1936-.37. Vi anmoder de af vore Medlemmer, som maatte ønske at optræde paa Serie B-Koncerterne i den kommende Sæson, om at meddele dette til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund (Tlf. Ordrup 1812), inden 5. September. De Medlemmer, hvis inu-,,sikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflæ-gge Prøve. Denne finder Sted i Midten af September. Vi gør opinæ-,,rksom paa, at saavel Instrumental- som Sangsolister og Enseinbler -kan faa Lejlighed til at optræde med delvis selvvalgt Prograni.

Bemærk den ny Teatertelefon: Ordrup 4317 x.

Kon tortid.

I den kommende Sæson vil Kontortiden blive fra Kl. 13 til 15. Medlemmerne bedes venligst rette Forespørgsler inden for den nævnte Tid.