Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 06 - side 149-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

11 Werner Egks opera »Die Zaubergeige« er antaget til opførelse i den kommende sæson på staatsoper Harnhurg, stadttheater Augsburg, Halle, Nfirnberg, Freiburg og Beuthen.

/1 Werner Egks ballet »Der Weg«, der fik sin uropførelse på den flamske opera i Antwerpen -i forrige sæson, er antaget til opførelse på otte tyske scener i den kommende sæson.

11 Werner Egk er udnævnt til kapelmester ved statsoperaen i Berlin.

/1 Wagner-Régengs nyeste værk »Musik fiir orchester und klavier« fik ved uropførelsen i Hamburg en gunstig modtagelse af kritik og publikum.

/1 Fra d. 21.-27. juni fandt i Gåttingen en Håndelfest sted. »Parthenope« opførtes efter originalpartituret, delt på to aftener. Endvidere opførtes »Acis og Galatea«.

// Nogle førsteopførelser fra forrige sæson:

Darius Xlilhaud: »Les amours de Ronsard«.

Florent Schmitt: »Hommage å Fauré«.

Arthur Honegger: »Radio, panorami(fue«.

Albert Roussel: 4. symfoni.

Prokofjef: »Les nuits d'Egypte«.

Jacques Ibert: »Diane de Poitiers«.

Strawinsky: Koncert for to klaverer.

// Under ledelse af dr. Albert Schweilzer har Columbia Gramophone Co. foretaget en serie indspilninger af Bachske orgelværker. Schweitzer har, inden han påbegyndte indspilningerne, gennemprøvet adskillige engelske orgler. Hans valg faldt på orglet i All Hallows, Barkingby-the-Tower. Første bind, som indeholder Peters ed. bd. 2, nr. 1, 2, 4 og 5 samt bd. 4, nr. 4 og 7, er udkommet.

/1 »Haslerneres festival of ancient music« fandt i år sted fra d. 20. juli til d. 7. august under Arnold Dolmetsch's ledelse. Programmet omfattede fem koncerter: 1. Håndelsk kammermusik, 2. engelsk musik, 3. Frescobaldi, Purcell, Mozart, 4. Perotinus magnus, 5. sange af A. Scarlatti og spanske cancioneros.

11 »Idomeneo« vil blive næste års nyindstudering i Glyndebourne.

11 Til vinter er der planlagt en nordisk uge i Dortmund. På operaen vil der blive opført Atterbergs »Bjergkongen«, Rangstróms »Kronbruden«, Peterson-Bergers »Arnliot«. Endvidere koncertværker af Leifs, Atterberg, I~enneberg, Madetoja o. a.

/1 Tysk operastatistik for 1935-36 (efter »Neues Musikblatt«). 1 115 byer er der af 56 komponister opført : 135 operaer. Wagner og Verdi står stadig i spidsen, derefter kommer Lortzing (!) og Puccini, så først Mozart. Derefter: Weber, Händel og Gluck. Blandt de moderne komponister står Werner Egk og Rudolf Wagner-Régeny forrest.

/1 Nikolaj Malko er blevet engageret som lærer i direktion ved Mozarteum i Sa Izburg.

11 Thorkild Noval har sunget Tamino i »Tryllefløjten« ved festspillene i Glyndebourne.

1/ Wilhelm Furtwångler har fået bevilget orlov for hele den kommende sæson.

11 Det musikvidenskabelige institut i Leipzig opførte i slutningen af juni

Glucks »Der Zauberbaum« og Haydns »Unverhofftes Begegnen« i det historiske Lauchstådter Goetheteater.

1/ 1 rækken »Das weltliche Konzert im 18. Jahrhundert« har Fritz Stein udgivet en koncert af Händel for obo og strygere i es-dur.

11 Professor, dr. Joseph Milller-Blattau er udnævnt til ordinær professor i musikvidenskab ved universitetet i Frankfurt am Main.

1/ 1 nazibladet »Die ',Iusik«s juninummer skriver Paul von Klenau en artikkel: »Handwerk und Inspiration«. Klenau, der i sin tid var expressionismens forkæmper i »Dansk filharmonisk selskab«, er nu åbenbart gået over til reaktionen. Han slutter sin artikkel med (len noget forvirrede påstand om, at der til at komponere hører »etisk begrundet sjælelig holdning«!

11 Fra tidsskrifter:

»Don Juan in literature and music« (M. Joubert) i »Contemporary Review« febr. 36.

»La radio au Danernark« (Arno Huth) i »Le Ménestrel« 13. 12. 35.

»Niels Gade in England« (Gustav Hetsch) i »The Chesterian« nov.-dec. 1935.

»Introduction aii »Paradis perdu«« (Markevitsj og Graeff) i »Revue musicale« marts 36.

»I,es tendances, actuelles de la musielue« (Pruniéres) i »Revue musicale« jan-febr. 36.