Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 06 - side 151-151

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019 y. KASSERER: Emil Friis, Malmøgade 8, ø. Tlf. øbro 6710.

FAGPRøVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, .ø Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

FORENINGSMEDDELELSER

Medlemmerne gøres atter opmærksomme paa, at Musikpædagogisk Forening annoncerer under det samme Hoved som i Fjor Efteraar i Politiken, Berlingske Tidende og Nationaltidende følgende Data: 26/8 - 30/8 - 2/9 - 6/9 - 9/9 - 13/9 - 16/9 - 2019 - 23/9 - 27/9 - 30/9 - 4/10 - 7/10, altsaa hver Onsdag og Søndag indenfor ovennævnte Tidsrum. Medlemmerne anmodes kraftigt om at avertere under disse Datoer, da samlede Annoncer under M. P. F.'s store tospaltede Fællesannonce har vist sig at være virkningsfulde. .

M.P.F.'s Medlemslister og Plakater med Opfordring til at tage Undervisning hos Lærere under M. P. F. er ligesom i Fjor tilsendt de Provinsbyer, hvor der findes Medlemmer. Foreningen anmoder Medlemmerne om i egen Interesse at undersøge om Musikhandlerne i de paagældende Byer anbringer Plakaten iøjnefaldende og fremlægger Medlemslisterne paa Disken.

Ved Musikpædagogisk Eksamen i Slutningen af Maj Maaned bestod følgende Kandidater med Klaver som Hovedfag: Fru Metha Clausen, Frk. Betty Hersbo, Frk. Birthe Jensen, Frk. Esther Nyager, Frk. Johanne Schlichtkrull og Frk. Gudrun Søtorp.

Til den i sidste Musiktidsskrif t omtalte Elevkoncert med moderne Kompositioner har Tilslutningen været saa stor, at der er planlagt 2 Aftener, der vil finde Sted i Hornung & Møllers Sal Mandag den 5. og Onsdag den 7. Oktober. Efter den foreløbige Plan vil Kompositioner af følgende danske Komponister blive opførte: Carl Nielsen, Herm. D. Koppel, Bernh. Christefisen, Jørgen Bentzon, Flem. Weis, Finn Viderø, Karl S. Clausen og Anna Veibel og af følgende udenlandske Komponister: Strawinsky, Bela Bartok, Ravel, Hindemith, T'och, Reuter, Max Butting, Aron Co Pland, Casella, Sjostakovitsj, Jacques Ibert og Walter Leigh. Censuren til de paagældende Elevaftener vil finde Sted Torsdag den 24. September i Hornung & Møllers Sal, for Børnenes Vedkommende om Eftermiddagen og for de viderekomne Elever om Aftenen.