Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 07 - side 166-166

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.N.AESTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. amager 9908u.KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. byen 8363.POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, Gothersgade 160 st. K.TEATERTELEFON: Ordrup 4317x, forestillingsdagen kl. 16-16,20.FORENINGSMEDDELELSER

Orkesterkonkurrencen.

Ved Optagelsesprøven den 10. September blev følgende unge Musikere antagne: Violin: Rich. Dahl Erichsen, Mogens Haymann, Milton Seibæk, Bolette Schiøler og Inge Tranberg, Bratsch: Poul Christensen og Klarinet: Helge Sørensen. Dommerkomitéen bestod af Aksel Agerby, Niels Borre, Julius Koppel og Thorvald Nielsen, suppleret med Poul Allin Erichsen, Sverre Forchhammer og Alf Petersen for henholdsvis Klarinet, Violoncel og Violin og Brgtsch.

Kort til Statsradiofoniens Generalprøver.

I disse Dage udsendes Kort til Generalprøverne paa Torsdagskoncerterne; er Kortet ikke kommet de Medlemmer i Hænde, der har bestilt det, bedes dette meddelt vort Kontor, Byen 166, mellem 1 og 3, snarest.

Vor Udvekslingskoncert.

Vor første Koncert i denne Sæson afholdes den 30. Oktober 1936. Programmet, der udelukkende bestaar af østrigske Kompositioner, er udvalgt af den wienske Sektion af I. S. C. M., der i Februar afholdt ,en dansk Koncert i Wien. Program næste Nr.

Emil Telmanyi giver en Koncert den 2. Oktober 1936 i Odd-Fellowpalæets mindre Sal, hvor et Kammerorkester, sammensat af Medlemmer af D.U.T.'s Orkester, medvirker. Billetsalg Wilhelm Hansen.