indeks årgang 1 til 10 1925-1935

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 07 - side 4-12

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Chaconne og p Assacag114a. (F. Viderø) Vil,. 1ó~Operaen i Italien i det 17. årh. (P. Hamburger) x. 127,168

Omkring Bach [instrumentalmusikkens udvikling i det 17. årh.]. (F. Viderø)x. 215, 242

4. MUSIK OG KOMPONISTER CA. 1750-1825

Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. M.'s 6 violinkoncerter (F. v. Reuter) . ix. 95 Ludwig van Beethoven, 1770-1827. B.'s symfonier og ouverturer (W. Behrend)

ii. 110

Om 13.'s klaversonater (A. Rachlew) I ii. 125Fidelio (T. Krogh) ..............ii. 134B.s kammermusik (F. Høffding) - - -_ ii. 139Franz Schubert, 1797--1828. Franz Schubert (H. Fang) iii. 220S., liedens mester (K. Aa. Bruun) iii. 227S.'s klavermu~ik og kammermusik (W. Behrend) ...................iii. 237S.'s symfonier (Anonym) iii. ~45

Om S.'s klaverstykker (G. Heerup) iv. i25,172Fra musikkens overdrev [S.'s ufuldendte værker] (S. Lunn) v. 191

Et S.-problem løst! [Guitarre-kvartettens virkelige komponist: Matiegka]

(T. Rischel) vii. 117

Christoph Ernst Friedrich Weyse, 1774-1842. 6 nye sange af W. (J. P. Larsen)

iv. 102

En klaversonate af W. i es-dur (H. G. Topsøe-Jensen) iv. 118

5. MUSIK OG KOMPONISTER CA. 1825-1900

Johan Peter Emil ius Hartmann, 1805-1900. Af en pakke gammelt manuskript

[ufuldendte værker af H.] (R. Hove) iii. 149

J. P. E. H. [en musikalsk ]biografi] (R. Hove) vii. 200, 220, 233,viii. 1, 22, 51, 79,111, 133,156,173, 200, 217Peter Heise, 1830-1879. 1 anledning af 50-året for »Drot og marsk«s første-opførelse (R. Neiiendam) iii. 208Johannes Brahms, 1833-1897. J.'B. (H. D. Koppel) viii. 17Modest Mussorgsk~, 1835-1881. M. M. (G. He tseh) iii. 17

Asger Hamerik, 1843-1923. A. H. (K. Ribers) . i. 125Peter Erasmus Lange-Milller, 1850-1926. P. E. L.-M. (H. Ronnén) i. 38L.-M. som romancekomponist (T. Krogh) i. -42Der var engang - (P. Sehierbeck) L44Victor Bendix, 1851-1926. V. B. (G. Lyn ge) i.78

6. MUSIK OG KOMPONISTER FRA CA.,1900

a) UDLANDET

Jean Sibelius, 1865. Et betyd ningsfuldt afsnit i S.'s, produktion [4. symfoni]

(B. Carlson) ......................iii.90

Erik Satie, 1866-192,,5. En særling i fransk m Usik (G. Hetsch) ii.48Albert Roussel,. 1869. A. R. og hans tredie symfoni (P. Hamburger) ix.3

Arnold Sehånberg, 1874. A. S. og hans wienerskole (P. Stefa;) iii. 212

Erkki Melartin, 1875. E. M. (L. Hd rkbren) ........iii.- 100

Béla Bartók, 1881. B. B. (G. Heerup) * iv. 49, 71, 90Igor Stravinski, 1.882. 1. S. (A. Weismann) i i. 57Historien om en soldat (A. Brieghel-Mfiller) ii. 188I. S. (B. de Schloesser) iii. 22

I. S. (H. D. Koppel) ............................vii. 137S.'s memoirer (J. Balzer) x. 203Josef Matthias Hauer, 1883. J. M. H-. (E. Tuxen) vii. 88

Alban Berg, 1885-19,36. A. B.'s opera »Wozzeck« (W. Reich) ............v. 48

. Leevi Madetoja, 1887. L. M. (E. Katila) I .................I. Ill94

Sergej Prokofjef, 1891. S. P. (K.- Riisager) iii. 28

Arthur Honegger, 1892. A. H. (K. Riisager) : ii. 70Yrjó Kilpinen, 1892. Y. K. (E. Pingond) iii. 98Hilding Rosenberg, 1892. Værker af H. R. (F. Weis) iii'. 145Bjarne Brustad, 1895. B. B. (_R. Hove) x. 83Paul Hindemith, 1895. P. H. (P. Bekker) i. 93Ars nova [P. H.'s »Marienleben«] (R. Hove) iii. 64Nazistisk musikkultur, tilfældet H. (W. Furtwångler, o. a.) ix. 227P. H.: symfoni »Mathis der Maler« (J. Balzer) x. 112P. H. (K. Salomon) x-1H,191,229Duke Ellington, 1899. D. E. og hans orkester (T. Gregersen) vii. 245Kurt Weill, 1900. Omkring, K. W. (J. Bentzon) vi. 121

K. W. (K. Salomon) * ...........x. 105Werner Egk, 1901. W. E. (K. Riisager) . x. 220Jury Arbatsky, 1911. J. A. (A. Ag-erby) x. 38. b) DANMARK.Louis Glass, 1864-1936. L. G. (G. Lynge) i. 142

Carl Nielsen, 1865-1931. C. N., en biografisk skizze (H. Bull) ii. 2

C. N. som symphoniker (R. Simonsen) : ii. 7

C. N. og den danske sang (E. Abrahamsen) ii. 11Omkring Aladdin-musikken (P. Schierbeck) ii. 18

Formproblemet i vor tids musik med anal yse af C. N.'s »sinfonia. espansiva«

1. sats (P. Hamburger) vi. 89IC. N. død (G. Heerup) . vi. 177Af to C. N.-breve (ved G. Heerup) vii. 2

Den danske C. N. (R. Hov e) -.- Vil. 5C. N. og den folkelige sang (T. Aagaard) vii. il C. N. som prosaist (T. Kristensen) vil. 15C. N.'s folkelige sange (0. Ring) vii. 22C. N. som orgelkomponist (P. Hamburger) vii. 26C. N.'s motetter (M. Wóldike) vii. 33C. N.'s kammerffiusik (T. Nielsen) vil. 35

C.N.'sviolinstil.(E.Telmån Vi)........................................................vii.41

~. N.'s klaverstil' (G. Christiansen) vil. 42C. N. og den offentlige musikkritik (F. Eibe) vii. 44G.N. - vi yngre - og Sofokles (P. Sphierbeck) vii. 49, 80G. N. og de unge (F. Høffding, F. Weis) vii. 53C. N. og de yngste (H. D. Koppel, S. E. Tarp) vii. 55Forsøg til en bibliografi over C. N. (J. Ba Zzer) vii. 60, 238C. N.-kritik (G. Het Sch) vii. 83Fini Henriques, 1867. F. H. (H. Bonnénf iii. 112Roger Henrichsen, 1876-1925. R. H. (Anon Um) i. 5

R. H. (H. Bonnén) I i i. 82

Laurids Lauridsen, 1882. L. L. (A. Agerby) I vii. 155

Adolf Riis-Magnussen, 1883. A. R.-M. (F. Crome) ii. 90Poul Schierbeck, 1888. P. S. (E. Abrahamsen) iii. 130,155,177Jørgen Bentzon, 1897. J. B. (E. Abrahamsen) ii. 161, 191, 207J. B.: intermezzo espressivo, (J. Bentzon) vi. 43J. B., danske komponister VI (J. Ba Izer) i x. 183Knudåge Riisager, 1897. K. R. (H. Bonnén) i. 109K. R., danske komponister I (J. Ba Izer) viii. 56

K. R.: sinfonia op. 30 (J. Balzer) ............ x. 249

Flemming Weis, 1898. F. W. som komponist (K. Aa. Bruun) ii. 75, 97Finn Høffding, 1899. F. H.: kejserens nye klæder (G. Heerup) iv. 12F. H., danske komponister III (J. Balzer) viii. 121Hermann D. Koppel, 1908. H. D. K.: symfoni op. 5 (H. D. Ko Ppel) vi. 43H. D. K., danske komponister II (J. Ba Izer) viii. 88Bernhard Christensen, 1906. B. C., danske komponister IV (J. Ba Izer) viii. 146Svend Erik Tarp, 1908. S. E. T., danske komponister V (J. Ba Izer) ix. 18Nogle finsk e tonekunstnere- af den nye retning (S. Ranta) ill. 103Vejen til den ny musik (G. Heerup) iv. 21Fo Tmproblemet i den moderne opera (J. Ba Izer) vi. 54

II. TIDENS SPøRGSMÅL

I. NY MUSIK

Objektiv musik - (L. Glass) * li. 204Års nova (R. Hove) iii. 64Moderne æstetik og moderne musik (S. M. Kristensen) v~11. 62Musik - og æstetik (V. Holmboe) viii. 12,3Hvad er målet? [med den ny musik] (S. Lunn) vin. 197

Musik er musik, når det altså er musik [til S. Lunn] (K. Riisdger) viii. 233Fra »artisteri« til »popularisme« [til S. Lunn] (J. Bez~tzon) viii. 237

Populær eller almen musik? (K. Senstius) I !x. 3~6

Det evige mål (R. Hove) . .................38Stilprincipperne i nutidig musik (K. Rfisager) . ix. 113

2. KIRKE- OG ORGELMUSIK

,Vor tid og orgelkunsten, (P. Hamburger), iv. -81

Kirke og orgel (P. Hamburger) v. ~9'En gånimel dansk salmemelodi [Kom helligånd] (M. W51dike) vi. 132Reformationsårhundredets danske kirkenielodier (0. E. Thuner) ix. 27

De lutherske koraludsættelser fra Walther til Hassler (P. Hamburger) . ix. 119, 185

3. JA ZZ

Jazzorkestrenes udvikling og den nordamerikanske negermusik (D. Milhaud) . i. 17

Nogle betragtninger over jazzmusik (L. Glass) i. 23Jazzmusikkens kompositionsteknik (B. Christens~en) v. 114,138,151

Ellington og lians orkester (T. Gregersen) I vii. 245Jazz og folkemusik (S. M. Kristensen) x. 89

Jazz kontra europæi sk musikkultur -(fflaf Sålby) (P. Hamburger) x. 1164. MUSIKKULTUR (FOLKELIG MUSIKOPDRAGELSE, PERSONLIGMUSIKTILEGNELSE)Om forståelse af musik (R. Henrichsen) i. 27Musikkens dobbeltvirkning (Gustav Smith) (K. Riisager) iv. 32Koncertliv og musikliv [Smith, Simonsen, Halm, Jåde] (F. Høffding) iv. 61Ny-orientering (J. Bentzon) iv.111Musik-kultur (G. Hetsch) iv. 132

Dansk musik -'en kulturfaktor? (P. Hamburger) * iv. 163Musikkulturel agitation og opdragelse (f. Bentzon) iv. 177

Innenfor øret (G. Smith) ...........................................- v. 59

Ny-orienteringen, formål og farer (0. Lundbye) v. 81Amatører og kammermusik (R. Hove) v. 91Den musikalske ungdomsbevægelse, i Tyskland (W. Reich) v. 100

Om musik og opdragelse, i anledning af Fritz J,5des besøg i. København

(F. Høffding) vi. 178Om den tyske, singbewegung, singwochen [Walter Hensel] (M. Deckert) vi. 185Musik for folket (G. Hetsch) vi. 207Plakatmusik - folkemusik, proletarmusik (K. Riisager) ~ vii. 73

Om musikken i tide'ns strøm - med udgangspunkt i kulturismen (G. Heerup)

5. MUSIK OG SKOLE'Bør sangundervisningen. afbryd~s eller fortsættes under stemmeskiftet?(W. Reinecke) i. 114.Musikken - skolen og folket [sang som eentralfagl (E. Jacobsen) v. 1

Skolesangens fornyelse,[sangbøgerne, »Danmark« ok »Gymnasiesangbogen«]

(J. P. Larsen) I v. 120Sang i 'gymnasieskolen (K. S. Clausen) v. 1~9

Om uddannelsen af sanglærere til folkeskolen (J. L. Emborg) vi. 1S8

Sangundervisning af småbørn (S. Rasmussen) .....................viii. ' ~94

Melodilæsning (G. Heerup) ix. 65, 85Om undei-visning i stemmedannelse i underskolen (4. Zaipharias) x. 224

6. RADIOOm radio (R. Hove) .................iv. 78Omkring lytterafstemningen (R. Hove) v. il Radioiana (K. Riisager) V. 9 5Akkompagnement pr. radio (J. Bentzon) v. 186Om musiklivets tilbagegang (blanke meninger I) (G. Heerup) vi. 49Om musiklivets fremgang (blanke meninger II) (G. Heerup) vi. 657. MUSIKKRITIKXritik og kritik (J. P. Larsen) v. 179Musikkritik (Friedrich Mahling) (P. Hamburger) vi. 126Carl Nielsen og den offentlige musikkritik (F. Eibe) vii. 44

Carl Nielsen - vi yngre - og Sofokles [musikkritikkens afskaffelse](P. Schierbeck) vii. 49, 80

Til hvad gavn? [til G. Heerup] (J. Bentzon) 4 viii. 11Hvad med kritikken? [til J.'Bentzon] (P. Hamburger) viii. 67Koncertliv og dagbladskritik [til J. Bentzon] (G. Hetsch) vili. 74Musikkritikken (J. Bentzon) viii. 102

Kritik (F. Syberg) I viii. 153

8. MUSIKVIDENSKABMere om ABC-gespenstet [værdien af den formale analyse] (J. Bentzon) ... iv. 190

Musik og videnskab [til J. Bentzon] (K. Jeppesen) v. 5

Jørgen Bentzons ABC (E. Abrahamsen) I V. 99. ,MUSIK OG POLITIK, øKONOMISKE FORHOLDLøn eller almisse [musikken på finansloven] (K. Riisager) vi. 217

Er Scherchen bolsjevik? [forfølgelserne af venstreorienterede musikere i

Tyskland] (K. Riisager) vili.12

N. 0. Raasted og selskabet af 1916 [engagementsbrud med jødisk foredrags-

, holderske] (G. Heerup) viii.61

DUTs skrivelse til justitsministeriet [om indrejsebegrænsning for udenlandske

kunstnere] (A. Agerby, G. Heerup) ix.1

DUTs skrivelse til justitsministeren [nedsættelse af et musikråd]

(A. Agerb V, G.Heerup) . ix.25

Nazistisk musikkultur, 'tilfældet Hindemith (W. Furtwångler o. a.) ix. 227Højst besynderlig legatuddeling [ancherske legat] (K. Riisager) x. 17

Danske komponister på finansloven (A. Agerby) ....x. 104

III. MUSIKLÆRE OG MUSIKPÆDAGOGIR

I MUSIKLÆRE OG MUSIKTEORI4ustisk angivelse af forskellen mellem dur og moll, (T. Kornerup) i. 120Praktisk musiklære (K. Riisager) iii. 170Dr. Knud Jeppesen: Kontrapunkt (vokalpolyphoni) (R. Simonsen) v. 129Lidt om Sievers' lydanalytiske metoder (F. Viderø) vi. 71

Fænomenolog! t . 14.'Mersmann: »musikæstetik« og »musiklære«! (J. Baker) -

vii. 107,131Om teoriundervisning (K. Senstius) viii. 181Om orkesterbehandling (K. Riisager) ix. 49Om folkelige melodier (0. Ring) ix. 173,193,220.Om melodiforenkling (A. Stoffregen) x. 133,173

2. MUSIKUNDERVISNING, INSTRUMENTALUNDERVISNING

Stat og musikpædagogik (0., Jacobsen) iv. 5Musikpædagogik . og musikopdragelse (0. Jacobsen) iv. 153Nye linier for konservatorieuddannelsen (0. Mortensen) v. 35Børn og klaverundervisning (R. v. Seck) v. 41

Musikpædagogiske betragtninger [børns produktive evne], (A. Gøssel) vi. 35

Nye veje for musikpædagogikken [Deutsch]. (B. Friis) I vii. 224Klaverundervisning eller musikundervisning? ~E. Printz) viii. 48

Hvad siger konservatoriet? [om jazz som undervisningsfag]' (S. M. Kristensen)

viii. 186Olaf Jacobsens klaverpædagogik (K. L. Nielsen) ix. 1383. HøRELÆREHørelære (0. Jacobsen) ..................vi. 25

Kortfattet hørelære, en fremstilling af tonika-do metoden (M. Dahl) ... vii. 146, 168

Om solfégeundervisningen (W. Zacharias) vii. 207

Melodilæsning (G. Heerup) ....................................ix. 65, 85

4. SANG OG TALENogle populære ord om det vigtigste og nødvendigste ved sang (S. Aminoff .

og E. Friis) ................................................i. 64, 85

Andedrætsteknik og. sangkunst (I. Franksen) iv. 145.Siemmedannelsens betydning for korarbejdet (A. Zacharias) ix. 141, 202Om sangundervisning (P. G. Methling) x. 7

IV. MUSIKLIV

I. DANSK. MUSIKLIV

i »Reger noch nicht -« (R. Hove) iv. 196

Fortegnelse over orkesterværker opført i København i sæsonen 1930-1931

(0. Mortensen) vi. 143Koncertlivets omkalfatring (S. Lunn) vii. 182

Operaen?! (G. Hetsch) .................vil. 213Solist-krise (A. Arnholtz) . !x. 74

2. DET UNGEj TONEKUNSTNERSELSKAB (DUT, INDTIL 1930 UTS)

Unge tonekunstneres. selskab (H. Bonnén) i. 2Retningslinier for DUT (Agerby og DUT's bestyrelse) x. 42

UTS's stiftelse (H. Bull) I ...........x. 44

Arbejdetudadtil(K.Riisager)............................................................x.50

DUT fyleler 15 år (.4. Ågerbg) .- - I k. U

DUT's-orkester gennem 5 sæsoner (A. Agerby) x. 62

DUT's koncertliv 1925-1935 (K. & W. Wolsing) x.75

3. DANSK MUSIKTIDSSKRIFT (DMT)

Introduktion [redaktionelle retningslinier] (G. Heerup) iv.i DMT og provinsen (R. Hove) x.70Fra landet (T. Aagaard) x.73To ord om DMT (G. Heerup) x.74

4. SAMFUNDET TIL UDGIVELSE AF DANSK MUSIK (SUDM)

Samfundet til udgivelse af. dansk musik (P. Gram) vii. 97Dansk musik af idag [SUDM's levering for 1931] (R. Hove) vii. 122SUDM's levering for 1934 (R. Hove) x. 143

5. ANDRE MUSIKFORETAGENDER

Palestrinakoret, 1922-1927 (J. Aarsbo) - ii. 156

Københavns kommunes sangskole, Københavns drengekor (M. Wåldike) ... vii. 197

Foreningen »Ny, musik« (S. G. Felumb) * x. 54

6. KONCERTKRITIK OG RADIOKRITIK

7. UDENLANDSK MUSIKLIV

Musiklivet i Sovjetunionen (E. Brando) iii. 2Om den finske tonekunsts udvikling (T. Haap,anen) iii. 78

8. MUSIKFESTER. DET INTERNATIONALE SELSKAB FOR NY MUSIK (~SCM)

,,Omkring dansk koncertforenings jubilæum, (4 festkoncerter)

, (A. Brieyhel-Milller) ...ii. 35. Den femte nordiske musikfest. (F. trome) ii. 171Musikfesten i Helsingfors (R. Hove) .. vii. 162Musikfesten i Oslo (R. Hove) ix. 161

~SCM's musikfester ii. 41, 211, v. 128, 171, viii. 164, !x. 100

V.. DIVERSE

I. FORSKELLIGE ARTIKLER

Hornung & Møller, et hundredårs-jubilæum (H. Bull) iii. 46

a et musik [farver og toner] (G. Hetsch) .............................iii. 117,Migikkens udgang af Edens have (K. Hjortø) I iii. 198

- 2. LITTERÆRE BIDRAG

'S. MUSIKFORTEGNELSERII . I I ~4. M USIKBILA G

5. OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER'(Pebberfuglen)

IVI, MEKANISK MUSIK,t OVERSIGTSARTIKLER

. 12. ANMELDELSE'AF GRAMMOFONPLADER

MEDARBEJDERE

VED »DANSKMUSIg TIDSSKRIFT4 I.-X. ÅRGANG

Aagaard, Thorvald Hamb Utge-r, Povl Raasted, N. 0.A. ars bo, J.Ham WIlk, Ebbe Rachlew, Anders Abrahamsen, Erik Heer Up, Gunnar Ranta, Sulto Agerby, Aksel Heib,~ri-V, Alma Rasmussen, Sigrid Aminoff, Sigrid Henr-14sen, Rogerflecke, Ernst v. d.Andersen, Gunhild Hetsdh; Gustav Reichl Willi Arnholtz, Arthur Hjort@~ Knud Reinecke, W.Bak, Karl Hoffmann, Kai Reuter, Florizell v,Ba Izer, Jtirgen Holn IUe, Vagn Ribers, Kristian Bartholdy, Else Hove, Aichard Riisager, Knudåge Behrend, William Hårkftkn, Leo Ring, Oluf Bekker, Paul Høff dirig, Finn Rischel, Th.J~eptzon, Johan Jacob#n, Einar Salomon, Kurt Bentzon, Jórgen Jaedb W1h, Olaf Savery, C. M.Bonnén, Helge Jepp U-sn, Knud Schierbeck, Poul Brando, Eugen Kqtila, E.Schloesser, Boris de Bruun, Kai Aage Kjerdif, Axel Seck, Rita v.Bull, Hjalmar Kopp#1~ Hermann D.Senstius, Kai Carlson, Bengt,Kom#flip, Thorvald Simonsen, Rudolph Christensen,, Bernhard Krist""éfisen, Sven Møller Skjerne, Godtfred Christiansen, Chr.Kriste~fi Sen, Tom Smith, Gustav Clausen, Karl S.Krogh, Torben Stoffregen, Alexander Crome, Fritz Lgngikkfiller, P. E.SVberg, Franz Dahl, Margrethe Larsd A, Jens Peter Stefan, Poul Deckert, Margit Lehr~n,; Gustav Strandqvist, Alfred Eibe, Frits Lubi~f, G.StirøVberg, Ingeborg Emborg, J. L.~Lundb'ye, Ove Tairp, Svend Erik Emerich, Paul Lunn~ &en Telmånyi, Emil Fang, Hans LVng4~ Gerhardt Thomsen, Peter Felumb, Svend Chr.Afeth-U#g, Paul G.Thuner, 0. E.Fledelius, Povl Milh~ Darius Topsøe-Jensen, H. G,Forchhammer, Egil Morte A§en, Otto Tuxen, Erik Franksen, Immanuel'Neiierd-am, Robert Viderø, Finn Friis, Bodil Nielsiti*, Carl Weis, Flemming Friis» Emil Niels^ Knud Leopold Weisman, Adolf Gundel, fru Niels6-fi,. Thorvald Widding, S.k~lass, Louis Pedex~, Hans Hartvi QWolsing, Kirsten og Gram, Peder See'""rf Waldemar Gregersen, Torben Peder""n, Ldur.Wóldike, Mogens Gøssel, Astrid Ping6fid, E.Zacharias, Agnete Haapanen, Toivo Prini5,p Else Zacharias, Walter

Undertegnede bestiller hos

............................................................

............................................................

.....abonnement på Dansk musiktidsskrift fra år

Årgangen følger kalenderåret, og kun fuld~t Xndigt'års'abonnement mod-tages. Abopnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af detår,' i hvilket skriftlig,. opsigelse -finder sted. Årgangen' 'omfatter ca. 250sider og koster 7,50 kr.

Dansk musiktidsskrift årgang å 7,5 0 k r.'- «. . ..

På nær I. og 2. årgang kan 'alle årgange endnu fås.

Dansk musiktidsskri~t årgang I .... I hæfte å'1,00-, -kr,

De fleste hæfter kan fås særskilt.,

.......... D.ansk musiktidsskrifts, index 1925~-1935. ~O sider, 2,00 k-r.

R~chard. Hove: J. P. E. Hartn~ann, I med bibliografi af Alfred: Nielsen'ok~Sven.,.~unn.- 172 + VIII sider, 6`00 kr.Den fø~ste musikalske biogr~fi over den store romantiker.*2 Carl Niekew-hæfter. 96 sider, 2,90 kr.To. sp~~ialhæf ter udsendt i', ~apledning ',af,'Carl Nielsens 60r:~år.9. 'fø.48.elsdag-og som mindehæfte ved hans død..?Gunnar Éeerup: Melodilæsning~.* 32 sider, 1,00 kr.'Beskriz»els-e- af et nyt hørelæresystem.Gunnar Heerup: øvelser og melodier til melodilæsning, h~efte 1."" 1,25 kr.11 11 : 11 11 11 , hæfte 11. 1,25 k:t.Disse to ktefter indehåder' det fuldsteendige øvelsesstof til at lære -.s~fgat t Vnge fra bladet.W1a'rgr,~the Dahl: Tonika-do. 24 sider, 1,00 kr.

Kortfattet beskrivelse af tonika~do, hørelæremetoden (Fritz Jódesmetode).

I Oluf Ring.-, Folkelig melodi. -32 sider, 1,00 kr.

I . Kortfattet folkelig melodilære med mange nodeeksempler. -

..........Agnete -Zacharias: Stemmedcnnelse og korsang. 20 sider, 0,80 kr.

I-Kortfattet stemmedannelseslære for amatører og korsangere.

Dansk musiktidsskrifts musikblade nr. 1-7. 26 sider, 1,05 kr. - Indhold:

Nr. I : Gunnar Heerup: 6 kånoner til brug i folkeskolen. Nr. 2: 2 tostemmige sange fra det 16. århundrede. '_

Nr. 3-4: Hermann D. Koppel: 7 stykker for to violiner, op. 12.Nr. 5:Jørgen Bentzon: Studie i variat ionsfo I rm, for 3 blokfløjter.

Nr. 6: Adai~i Gumpelzhaimer: 2 sange for 2 kvindestemmer og Imandsstemme.Nr. 7: H. 0. C. Laub: 6 firestemmige kånoner.

Sælges også enkeltvis, pri~..25 øre pr. nummer; ved køb af mindst 10 ekspl. af samme nummer 15'øxe Pr. nummer.

Dansk musiktidsskrifts musikblad nr . .

C. E. F. Weyse: 12 sange for lige stemmer. 24 sider, 1,50 kr.

De 6 af sangene blev først f undet 1929 og er her tillige med 6 andre udgivet for første.__gang af Jens Peter Larsen. Samlingen må ikke for Qéksles med deif'åf ""'Po'vl Hamburger udgivne, de to samlinger ha*r ingen numre fælles.

Navn og stilling .

Adresse J