Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 07 - side 165-166

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019 y. KASSERER: Emil Friis, Malmøgade 8, ø. Tlf. øbro 6710.

FAGPRøVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøg;~de 6, ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y..

FORENINGSMEDDELELSER

I »Dansk Musiktidsskrift« raader Musik Pæ-dagogisk Forening over et vist Antal Sider i Løbet af Aaret, og det vilde være af sto'r Interesse og rimeligt, om der paa dette Sted foruden Foreningsmeddelelser f rernkom nogle Artikler med pædagogisk Stof.

Artiklerne kan omhandle Spørgsmaal vedrørende selve Undervisningen og Undervisningslitteratur eller Omtale af danske og udenlandske musikpædagogiske Bøger m. m. Medlemmerne opfordres til at interessere sig for Sagen, og eventuelle Artikler bedes sendt til Formanden, Finn Høffding.

Elevkoncerterne med moderne Kompos Itioner bringes atter i Erindring; de afholdes Mandag den 5. og Onsdag den 7. Oktober i Hornung & Møllers Sal, hvor ogsaa Censuren vil finde Sted Torsdag den 24. September.