Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 08 - side 188-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Podcast om Else Marie Pade

Annonce

Edition S-annonce

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. Amager 9908u.

KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Ordrup 4317x, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodningom Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut mecl egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

UDSÆTTELSE AF DEN øSTRIGSKE KONCERT. Grundet paa.

-Sygdom blandt de Optrædende har den østrigske Koncert maattet ud-sættes til Fredag den 27. November. I.Stedet herfor finder der endansk Koncert Sted den 30. Oktober.4(

D.U.T. I SAMARBEJDE MED DANSK KONCERTFORENING..

1. Koncert (Kammermusik), Fredag den 30. Oktober 1936 Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal, Bredgade 54.

Medvirkende: Torben Anton-Svendsen, Violoncel.. Erling Bloch,.

Violin. Holger Lund Christiansen, Klaver. Børge Roger Henrichsen,. Klaver. Volmer Holbøll, Sang. Holger Gilbert Jespersen, Fløjte.. Program:

1. Hermann D. Koppel: Suite for FIøjte, Violin, Violoncel og Klaver,.

Opus 27. (Februar 1936).

2. Svend Schultz: Serenade for Fløjte, Violin og Violoncel.

3. Gunnar J. Berg: Traum von dir. (Hermann' Hesse). Tr Ube Zeit..

(Walther v. d. Vogelweide).

Ejnar Jacobsen: 4 Sange. Slentren i Solskin (Harald H. Lund).

Linemor (John Thoroddsen - ved Olaf Hansen). Høstnat (Thøger

Larsen). Nordiske Kolibri (St. St. Blicher).

.4. Knudåge Riisager: Serenade for Fløjte, Violin og Violoncel-

(Marts 1936).

5. Børge Roger Henrichsen: Suite for piano solo. (1936).

6. Bernhard Christensen: Suite for Fløjte, Violin, Violoncel og Klaver-

(Maj 1935).

Alle Førsteopførelser. Medlemskort giver Adgang.

FORENINGENS KONTOR FLYTTER. Den 27. Oktober flytter-Foreningens Kontor fra Gothersgade 160, hvor det nu har været i 81/-,»Aar, til Kongensvej 26, København F., Tlf. Fasan 826. Samtidig for-.andres Formandens Adresse fra Larslejstræde 11, K., til Kongensvej26, F. Kongensvej er en Sidevej til Søndre Fasanvej mellem Peter-Bangs Vej og Roskildevej. -~K

KONTORTID. Kontortiden er fra Kl. 13 til Kl. 15. Medlemmerne~

bedes venligst rette Forespørgsler indenfor den nævnte Tid.

Årgang 11/1936, nr. 08