Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 08 - side 186-187

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Podcast om Else Marie Pade

Annonce

Edition S-annonce

MEKANISK MUSIK ved Jårgen Balzer

11 Pureell: Sonate for to violiner og cembalo i a-moll. (Decca K809, 4,50 kr.).

En renere skønhed end denne gamle engelske renæssancemesters musik kan ikke tænkes. Ukendte navne: Jean Pougnet, Frederick Grinke og Boris Ord giver den en smuk udførelse, og pladens teknik er fin.

11 Händel: »Te deum« og »Ch'io mai vi possa«. (HMV. DA1480; 4,50 kr.).

Ejendommeligt, at det er denne gammelklassiske kunst, der først rigtig viser, hvor stor en kunstnerinde Marian Anderson er. Den moderne itkdienske dramatik er hende dog for fremmed, og det område, der siges at være hendes speciale: negro spirituals, er i hendes

gengivelse en misforståelse; det er jo ikke romancer. Derfor bliver denne optagelse hendes største ydelse på grammofonens område. Yderst forskellige af karakter er de to arier; lige mesterligt er de begge gengivne.

11 Mozart: Variationer i b-dur. (Kå,chel 500). (Pol. 27341; 5,00 kr.),;

Disse tolv små variationer over eget tema hører ikke til Mozarts mest beåndede værker, men de er i Borovskys gengivelse vel værd at høre. For en ordens skyld skal hemærkes, at pladeetiketten bærer toneangivelsen: b-moll og Kóchel-nr. mangler.

/1 Sehubert: Trio i es-dur, op. 100. (HMV. DB2676-80 å 6,50 kr.).

Denne Schuberts anden klavertrio er af knap så stor umiddelbarhed som den første. Temaernes bæreevne er ikke så stor, formen føles mere udvendig. Busch-Serkin trioen forlener den med en poesi, der ikke står tilbage for den berømte optagelse af b-dur trioen ved Cortot, Thibaud og Casals.

11 Wagner: Siegfrieds rhinrejse af »Ragnarok«. (HMV. DB2860-61 å 6,50 kr.).

En teknisk og musikalsk fremragende gengivelse med en hidtil ukendt tonevidde. Den kunstneriske værdi af sådanne løsrevne brudstykker, der jo aldrig var bestemt for koncertsalen, er temmelig tvivlsom. Forhåbentlig vil 'Toscanini, nu da han atter er begyndt ~at indspille for grammofonen, vælge et noget bedre egnet repertoire. Fjerde pladeside optages af 3. akts forspil af -»Lohengrin«.

11 Mussorgski: »Udstillingsbilleder«. «Pol. 2746-49, å 5,00 kr.).

På sin egenartede måde satte Mussorgski sin ven, maleren Hartmann, et Tninde ved musikalsk at gengive sine indtryk af en mindeudstilling, der blev afholdt efter Hartmanns død. I original skrevet for klaver har denne sulte -fristet flere instrumentatorer. Ravel er ikke den ringeste, og den eneste indvending, der kan gøres er, at Ravel bur«le have set sig hedre for ved valget af -den klaverudgave, han brugte. Den er fuld af fejl og »forbedringer« i forhold -til originalmanuskriptet, således som ~det er tilfældet med snart sagt alle udgaver af Mussorgskis musik. - Udførel~sen ved Berliner statskapellet under

Alois Melichar er fremragende, og gengivelsen er smuk i klangen.

/1 Claude Debussy: Etuder. (Pol. 27297 -99 å 5,00 kr.) .

1 1915 - komponerede Debussy 12 etuder for klaver, hans sidste værk. for dette instrument, hvorpå han selv var en mester. Det er som et helt kompendium i hans klaverstil, og de er f antastisk svære. Jaqueline Blancard s Piller her sex af dem med klar teknik, men måske knap så yndefuldt som muligt.

// Carl Nielsen: Kvintet for blæsere, op. 43. (HMV. DB5200-03 å 6,50 kr.).

Atter i denne måned et Carl Nielsenværk og tilmed et af fornemste art, indspillet af de fem musikere, for hvem værket er skrevet, og hvis gengivelse jo efterhånden har vundet hævd. Ottende side indtages af »Tågen letter« af »Moderen«, spillet af Gilbert Jespersen og fru Valborg Paulsen. Vi ønsker de danske diskofiler til lykke med denne mesteren værdige optagelse.

Årgang 11/1936, nr. 08