Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 08 - side 185-186

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Podcast om Else Marie Pade

Annonce

Edition S-annonce

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

11 En flittig Kirkemusiker. Den landskendte Organist Georg Fjelrad, tidligere Thisted Kirke, nu Set. Pauls Kirke i Aarhus, afholdt den 9. Oktober sin 50. Kirkemusikaften. Hovedvægten ved disse N,,lusikaftener har naturligt ligget paa Orgelspillet, og en Gennemgang af Programmerne viser, at praktisk talt alle Orgellitteraturens Hovedværker fra den ældste til den nyeste Tid (Klunketiden undtagen) har været opført, og ved Siden heraf en Række Solo- og Korsange, mindre Korværker med Orgel og Strygere samt Musik for Orgel og andre Instrumenter. Det er opmuntrende at konstatere, at der i Set. Pauls Kirke i 1935 arrangeredes en Bachfest, hvorved Emilius, Bangert, Finn Viderø . og Georg Fjelrad, assisteret bl. a. af Signe Becker, Gudrun Kesmodel og Asmund Graugaard, i tre paa hinanden følgende Aftener opførte Bach'ske Orgelkompositioner og Solokantater.

Georg Fjelrad havde da ogsaa den

Glæde, at Undervisningsministeriet - Foraaret viste sin Paaskønnelse af hans musikalske Indsats ved at tildele ham en Understøttelse af det Paa Finansloven for Ministeriet til Raadighed staaende Beløb.

11 Rafn-Kvartetten i Prag. Den 26. September spillede Rafn-Kvartetten, der bestaar af Gerhard Rafn, Hans Kassow, Niels Borre og Torben Anton-Svendsen, ved en Udvekslingskoncert i Radio Prag, som Kammersanger Emil Holm havde arrangeret. Programmet bestod af 2 Strygekvartetter, nemlig Knudåge Riisager's Strygekvartet Nr. 3 og Jørgen Bentzon's Strygekvartet Opus 15 - en udmærket Repræsentation af dansk Kammermusik. Beklageligvis maatte Jørgen Bentzon's Strygekvartet udgaa, da der kom en aktuel Transmission i Vejen. Det var Synd baade for Rafn Kvartetten og Jørgen Bentzon.

Aksel Agerby.

UDLANDET

/1 Den næste Brucknerfest skal efter den foreløbige bestemmelse finde sted i Heidelberg den 6.-10. maj 1937.

11 Columbia Graphophone Co. har i Italien påbegyndt udsendelsen af en serie »Musiche italiane antiche« under kunstnerisk ledelse af Giacomo Benvenuti. De første publicerede værker er: Orfeus sang af Peris »Euridice«, Madri~ galer af Peri og Caccini, arier af Frescobaldi, Andrea del Falconieri, Carlo Micheluzzi, bas-kantate »Discioglietevi

in pianto« af Benedetto Marcello, samt en arie af Cavallis »Serse«.

11 Alban Bergs sidste værk, en violinkoncert, der fik sin uropførelse i Barcelona, vil blive, opført første gang i Wien den 24. ds. af den amerikanske violinist Louis Krasner, til hvem værket, er skrevet.

11 Charles Koechlin har for sin »Symphonie d'Hymnes« modtaget Cressentprisen, som ikke har været uddelt i fire år.

11 Werner Egks »Der Zaubergeige« kommer i denne sæson op i Berlin, Bielefeldt, Hamburg, Krefeld og ~Ifinchen.

11 New Yorker filharmonikerne har nu valgt Arthur Rodzinski, tidligere Cleveland, til dirigent. Som gæster vil Georges Enesco, John Barbirolli, Igor Stravinski og Carlos Chavez dirigere.

11 Jean Franraix' ballet ~»Le roi nu« (efter H. C. Andersen) har fået sin uropførelse på Pariser operaen. Kritikken var ret afvisende.

11 Berliner statsoperaen har antaget Paul v. Klenaus »Rembrandt van Rijn« til uropførelse i denne sæson.

11 Stravinskis ballet »Feens kys« vil blive opført på Berliner statsoperaen i denne sæson.

11 1. L. Emborgs koncert for orgel, klaver og strygere er blevet opført i Landau og skal opføres i Kaiserslautern og Ludwigshafen.

11 Under Generaldir. Karl B,5hms ledelse vil Dresdner statsoperaen give et gæstespil på Covent Garden fra den 2.14. november.

11 Glemens Krauss, der har forladt Berliner statsoperaen, er blevet udnævnt til leder af statsoperaen i Miinchen.

1/ Felix Weingartner er trådt tilbage

som leder af Wiener statsoperaen, men vil dirigere enkelte værker som gæst.

/1 Dr. Max Steinitzer, forfatter bl. a. til en R. Strauss-bibliografi, er død 72 år gl.

11 Julien Tiersot, præsidenten for Societé fran~aise de Musicologie, er død 80 år gl.

// Conféderation internationale des Societés d'Auteurs et Compositeurs afholdt fra 28. sept. til 3. okt. sin 11. kongres i Berlin.

11 Fra tidsskrifter:

W. Liltge: »Das architektonische Prinzip, in der Matthåuspassion J. S. Bachs«. »Zeitschrift ffir Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft«, 1936, 1.

G. F. Hartlaub: »Musik und Plastik bel den Griechen«. Ovenstående 1936, 2.

Paul Bruchhagen: »Hanslick und die spekulative Aesthetik«. Ovenstående 1936, 3.

Heinz Funck: »Musikalisches Biedermeier«. Deutsche Vierteljahrschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 19-36, 3.

R. S. Hiel: »Sch8nbergs tone-rows and the tonal system of the future«. Musical Quarterly, 1936, l.

Jilrgen Balzer.

Årgang 11/1936, nr. 08