Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 08 - side 187-187

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Podcast om Else Marie Pade

Annonce

Edition S-annonce

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

'FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019 y. KASSERER: Emil Friis, Malmøgade 8, ø. Tlf. øbro 6710.

FAGPRøVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, .ø Tlf. Ryvang 934 x. 'FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

FORENINGSMEDDELELSER

Musikhistorikeren, Doktor Herbert Rosenberg vil Onsdag den 11. .November Kl. 20,30 i Musikkonservatoriets Sal give et Referat over -den internationale musikpædagogiske Kongres i Prag i April Maaned.

Medlemmerne anmodes om at notere Sted, Dato og Tidspunkt ned, ~da Foredraget ikke yderligere vil blive bekendtgjort.

Musikpædag ' ogisk Eksamen finder Sted paa det kgl. Musikkonser-

-vatorium. i Slutningen af November Maaned. Tilmeldelse maa, ske~skriftligt. inden 5. November til Hr. Knud Leopold Nielsen, Reersø-,gade 6, P; eventuelle Oplysninger faas samme Sted Ryvang 934x.

4(

M.P.F.s Medlemmer anmodes om inden den 15. November 1936 ~skriftligt at meddele hvilken Maaned og Aar, de er optaget i Foreningen, da alle Medlemmernes Kartotekkort skal forsynes med denne ,Oplysning. Svaret bedes sendt til Frk. Else Ammentorp, Herman 7'riersplads 5, København V.

Årgang 11/1936, nr. 08