uden titel

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 08 - side 188-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Podcast om Else Marie Pade

Annonce

Edition S-annonce

»Dansk musiktidss~rift«.udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for., denne. forening, og »Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer med et hæ,fte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skand~navlen -kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver må~ied. Redaktionen slutter den 5. i hver'måned.

Redaktør: mag. art. Gunn~tr Hcerup, Sortedamsdossering 65 A, København .ø Telf.

nora 5246---Kassererkontpr:Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.

Årgang 11/1936, nr. 08