Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 09 - side 216-218

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. NAESTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. Amager 9908u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskah«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Ordrup 4317x, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodningom Legitimationskort til det kgl. Teater maa. sendes med frankeret Konvolut med, egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Ansøgning til »Det Anekerske Legat« indsendes inden 26. Nov. d. A.I December d. A. vil der være at uddele 4 Portioner af »Det Anekerske Legat til Rejsestipendier for Kunstnere«. Legatet er bestemt

til Anvendelse til en Rejse til Udlandet af mindst 3 Mdr.s Varighed. Af Portionerne, der hver udgør ca. 2250 Kr., vil to være at tildele Malere eller Billedhuggere, een en Digter og een en Komponist. Den,

der engang har nydt godt af Legatet, kan ikke oftere faa Stipendium af dette.

Ansøgninger om dette Stipendium vil være at indsende til Under-, visningsministerie.t inden den 26. November d. A., og maa indeholde: en Plan for den Rejse, hvortil Legatet søges.

Wilhelm Hansens Mindelegat.Jonas og Alfred Wilhelm Hansens Mindelegat blev d. 27. Oktober

paa Firmaets Stiftelsesdag tildelt vore Medlemmer Komponisten Franz Syberg med 1330 Kr. og Sangeren Aage Thygesen med 665 Kr.

Kontortiden.

Vi gør paany opmærksom paa, at Kontortiden er mellem Kl. 13

og 15, Kongensvej 26, Fasan 826. Vi henstiller indtrængende til Med~ lemmerne at rette Henvendelser indenfor dette Tidsrum. Endvidere maa vi atter indskærpe, at Tidspunktet for Statsradiofoniens Torsdagskoncerters Generalprøver ikke kan meddeles fra vort Kontor, men fra Statsradiofonien.

Husk at Teatertelefonen er Ordrup 4317 x! og kun mellem Kl.

16 pr. og 16,20. Det kan ikke nytte at ringe tidligere.4(

Det unge Tonekunstnerselskab.

I. Koncert. Fredag den 27. November 1936 Kl. 20 i Hornung &

Møllers Sal. Udvekslingskoncert (Østrigsk Musik). (Værkerne er alle foreslaaet af den wien'ske Sektion af Det internationale Selskab for ny Musik).

Medvirkende: Vibeke Edmund (Sang), Johan Bentzon (Fløjte),

Berl Botschinsky (Fagot), Arvid Degn (Trompet), Poul Allin Erichsen (Klarinet), Gunnar Frederiksen (Bratsch), Leo Hansen (Violin), Margrethe Kjeldgaard (Violin) og Ole Willumsen (Klaver). Program:

1. Ernst Kanitz: Tanz-Sonate for Fløjte, Klarinet, Fagot, Trompet

og'Klaver. (Manuskript).

2. a)Paul A. Pisk: Sånge eines fahrenden Spielmanns, Op. 6. (Aus. dem »Buch der Sagen und Sånge«). (Stefan George). - Das ich deine Unschuld rühre. - Aus den Knospen quellen sachte Tropfen. - So ich traurig bin.

b)Anton Webern: Der Tag ist vergangen, Op. 12 Nr. 4. (Volkslied). - Gleich und gleich, Op. 12 Nr. 1. (Goethe) .

c)Joseph Marx: Hat die Liebe dich berührt. (Paul Heyse).

3. Friedrich Wildgans: Lille Trio for Fløjte, Klarinet og Fagot. Op.

15, 1929. (Manuskript).

4. a)August Sch,5nberg: Zwei Lieder, Op. 14. - In diesen Wintertagen. (G. Henckel). - Ich darf nicht danken. (Stefan George) -

b)Alban Berg: Sommertage. 1907. (Paul Hohenberg)Die Nachtigall. 1907. (Theodor Storm).

Egon Wellesz: 2 Stykker for Klarinet og Klaver, Op. 34.

6. A. Spitzmf1ller-Harmersbach: Divertimento breve for 2 Violiner,

Bratsch, Fagot og Klaver, Op. 6.

Medlemskort giver Adgang

5.

Det unge Tonekunstnerselskabs første unge Af ten.

Mandag den 30. November 1936 Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal. Program:

1. Ludwig v. Beethoven: Sonate for Fløjte og Klaver, B-Dur.

Poul Birkelund og Melita Birkelund.

2. Bach-Liszt: Orgelfantasi og Fuga, g-moll.

Agnete Rozarth-Nielsen.

3. Franz Schubert: Der Neugierige. - Ständchen. - Die Stadt.

André, Bech-Nielsen. Ved Flyglet: Ellen Larsen.

4. Maurice Ravel: Jeux d'eau.

Agnete Rozarth-Nielsen.

5. P. Heise: Igennem Bøgeskoven.

P. E. Lange-Milller: Aakande.

Carl Nielsen: Nu er Vaaren kommen.

André Bech-Nielsen. Ved Flyglet: Ellen Larsen.

6. Svend Erik Tarp: Serenade for Violin, Bratsch, Cello, Fløjte og

Klarinet.

Milton Seibæk, Poul Christensen, Grethe Jespersen,

Poul Birkelund og Helge Sørensen.

Medlemskort giver Adgang.

4(

Det unge Tonekunstnerselskab i Samarbejde med Dansk Koncertforening.

2. Koncert. Orkesterkoncert. Mandag den 7. December 1936 Kl. 20,

Palælokalerne, Klerkegade 2.

Medvirkende: Helga Weeke. Det unge Tonekunstnerselskabs Or

kester. Dirigent: Ebbe Hamerik.

Program:

I.Hakon Børresen: »Normannerne«, Ouverture, Op. 16. (1. Gang i

omarbejdet Skikkelse).

2.Otto Mortensen: Koncertstykke for Orkester med koncerterende

Fløjte, Violoncel og Klaver. 1935. (Uropførelse).

Johan Bentzon, Alberto Medici og Otto Mortensen.

3.Jørgen Bentzon: Variationer for lille Orkester, Op. 28. 1936. (Uropførelse).

4.Ebbe Hamerik: 5 Digte af Otto Gelsted for Alt-Solo og Orkester.

Døden. Danaiderne. Psyche. Spejlet. Herrens Hammer. (Uropfø

relse).

Solist: Helga Weeke. 5. Knudåge Riisager: Concerto for Orkester, Op. 24. 1931. (Uropfø

relse).

Medlemskort giver Adgang.