Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 09 - side 214-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

11 Finn Viderø i Lilbeck. Den 30. September var Finn Viderø indbudt af Walther Kraft til at koncertere i St. Marie Kirken i Lilbeck med et Bach-Program: Pråludium, und Fuge C-Dur, Triosonate Es-Dur og Kantaten »Gott der Herr ist Sonn' und Schild«. At dømme efter Anmeldelsen i General-Anzeiger har Finn Viderø faaet en overstrømmende god Modtagelse, og har saaledes repræsenteret. dansk Orgelmusik paa den smukkeste Maade.

11 Dansk Gæstedirigent i Jugoslavien. Den 14. Oktober var den unge Dirigent Jens Schrøder engageret af Ljubljana Radio til at dirigere nordisk Musik over jugoslaviske Sendere.

// Dansk Stykke paa Nationalteatret i Budapest. Soya's »Hvem er jeg?« med Musik af Kai Rosenberg havde Premiére paa Nationalteatret i Budapest den 30. Oktober. Teatret havde ved denne Lejlighed inviteret Komponisten til at dirigere Budapest Filharmonisk Orkester. Stykket havde stor Succes, og Rosenberg blev stærkt hyldet paa Soya's og egne Vegne.'

11 Riisager-Musik fra tyske Radio-Sendere. I November hørtes fra Miln-chen Knudåge Riisager's Koncertino for5 Violiner og Klaver, og hans Serenadefor Fløjte, Violin og Klaver, der frem-førtes ved Det unge Tonekunstnersel-og Dansk Koncertforenings 1.Koncert den 30. Oktober 1936, hørtesden 14. November fra Berlin og sendesatter den 12. December fra Nfirnberg.

/1 Glædelig Lysning for Musikkens Vilkaar i Jylland. Aarhus er aabenbart Stedet, hvor der foregaar store Fremskridt indenfor Musikkens Verden. Alle kender jo forlængst det nydannede »Aarhus Byorkester« med den meget talentfulde og initiativrige Kapelmester Thomas Jensen i Spidsen. Dette dygtige Orkester drog - efter en Koncert den 2. November 1936 i Aarhus - paa Musikopdyrkningstogt til Vejle og Graa

sten med henholdsvis Victor Schiøler og Christian Stage som Solister, og man maa haabe, at dette værdifulde Pionerarbejde maa forskaffe Orkestret Statens og Kulturfondens Bevaagenhed.

Ogsaa inden for Kammermusikken kan noteres en glædelig Landvinding, idet der i 1935 stiftedes en »Aarhus Kammermusikforening«. Det er den ligeledes nydannede Aarhuskvartet, d'Herrer Niels Jørgensen (nu Einar Sigfusson), Willy Bramstoft, Svend Rohland og Edmund Fabricius, suppleret med Pianisten Knud Rasmussen, der i Fjor stiftede denne nye Kammermusikforening, og allerede i Aar er der overtegnet til Koncerterne, der finder Sted paa Hotel Royal.

Første Sæson opførtes - med en Kvartet af Carl Nielsen undtagen

kun klassisk Musik; i indeværende Sæson ser Programmet saaledes ud: ,

I. Koncert Onsdag den 11. November 1936:

Claude Debussy: Strygekvartet Op. 10, g-moll.

Franz Schubert: Klavertrio Op. 99, B-Dur.

W. A. Mozart: Strygekvartet Nr. 1, G-Dur.

2. Koncert Onsdag den 10. Februar 1937:

W. A. Mozart: Klarinetkvintet.

Knudåge Risager: Strygekvartet Nr.3.

Johs. Brahms: Klaverkvartet Op. 25, g-moll.

3. Koncert Onsdag den 7. April 1937:

L. Lauridsen: Trio Op. 6 (Klaver, Violin og Bratsch).

L. van Beethoven: Strygekvartet Op. 18 Nr. 5, A-Dur.

L. van Beethoven: Septet, Op. 20.

For at gennemføredette Programmedvirker - foruden de allerede nævn-te - d'Herrer Carl Møller (Kontrabas),Karl Kløtzel (Klarinet), C. Agerskov(Fagot) og Holger Jensen (Waldhorn).Aksel Agerby

/1 Borups højskole afholder en række musikforedrag med demonstrationer i december og januar måned. Følgende foredrag er ansatte: Tirsdag d. l. dec. ~Oluf Ring: Dansk sang. Tirsdag d. 8.

dec. Torben Krogh: Det danske i vor musik. Tirsdag d. 19. jan. Jørgen Bent(folkemu

zon: Moderne dansk musik sikskolen). Tirsdag d. 26. jan. Henninq Elbirk og hans drengekor.

UDLANDET

11 1 april 1936 udkom det første nummer af et nyt musiktidsskrift, der skrives på fire hovedsprog: »Musica viva«, redigeret af Hermann Scherchen, der ~også i sin tid var »Melos«' første redaktør. Det trykkes i Rhode St-Genése i Belgien. Det første nummer indeholder artikler af Hermann Scherchen om den kinesiske musik, af van den Borren om bibliografi og af Redlich om Monteverdis orkester.

11 »Rivista musicale italiana« udkommer nu igen ef ter næsten tre års afbrydelse. Redaktør er -Giuseppe Bocca, Milano.

11 Fra tidsskrif ter:

»Fartein Valen, en norsk musikerpro~ fil« af Richard Hove. (»Ord och Bild« 1936, 9.)

»Alhan Berg« af Hans Hollånder.

»Alban Bergs »Lulu« af Willi Reich. (Begge i »The musical Quarterly« oktober 1936.)

11 Stockholmer operaen har til denne sæson lovet to nye værker: Paumgartners »Rossini i Neapel«, der også får sin uropførelse i Wien i denne sæson, ~og »Prinsessen af CUpern« af Lars Erik Larsson.

/1 31alipieros nyeste orkesterværk, »Fire inventioner«, fik sin uropførelse i Meran i forrige måned.

11 Den 20. oktober spillede Walter Gieseking et nyt klaverværk. af Hindemith i Berlin.

11 Philippe Gauberts symfoni i f-dur fik sin første opførelse i Societé des Concerts den 8. ds.

11 Mellem sine førsteopførelser annoncerer Societé philharmonique en Rhapsodie flamande af Albert Roussel.

/1 Heinrich Kaminskis »Dorische Musik« vil få sin uropførelse i Wiener Konzertverein.

11 Alban Bergs sidste værk, en tosatset violinkoncert vil om kort tid udkomme på Universal-Edition. Sammesteds vil også Kodålys nye »Balletmusik« fremkomme.

// Alfred Einstein har på Universal Edition udgivet en instrumentation af en hidtil forsvunden rondo for klaver og orkester af Mozart.

11 Paul Hindemith opførte fornylig sin sidste bratschkoncert, »Der Schwanendreher«, under bifald i Venedig.

11 37 efterladte sange af Hugo Wolf, stammende fra årene 1875-90, er nu blevet udgivet.

11 Kreisler har nu instrumenteret den Schumannske fantasi for violin og klaver, som han spillede her. Førsteopførelsen med orkester- har fundet sted i Chicago under Frederick Stock.

11 Toscanini og Lotte Lehmann vil foretage en turné, hvis overskud skal gå til opførelsen af et nyt festspilhus, i Salzburg.

/1 Ved sin koncert i Paris den 28. oktober sang Helga Weeke bl.a. følgen le sange af Carl Nielsen: »Sænk kun dit hoved du blomst«, »Genrebillede«, Mogens Sang« og »Silkesko over gylden læst«.

11 Edwin Fischer fyldte den 6. oktober 50 år.