Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 09 - side 215-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FOR'NIAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. Øbro 3619.NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019 y.KASSERER-. Emil Friis, Malmøgade 8, Ø. Tlf. Øbro 6710.FAGPRØVESEKRET.AER-. Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x.FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.FORENINGSMEDDELELSER

Musikpædagogisk Forenings Eksamen finder Sted paa det kgl. Musikkonservatorium følgende Data:

Musikhistorie: Tirsdag den 24. November Kl. 10,30. Klaver: Torsdag den 26. November fra Kl. ca. 13,30. Klaver: Fredag den 27. November fra Kl. ca. 13,30. Sang: Fredag den 27. November Kl. 12,30.

Foreningen paatænker til Foraaret at afholde 2 Elevkoncerter, hvoraf den ene skal være en »nordisk Aften« med nye og ældre Ting af nordiske Komponister. Nærmere Forslag om Kompositioner til denne Aften vil komme i næste Nr. af DMT. Den anden Aften e'r Valget frit med Hensyn til Kompositioner. Begge Aftener er for baade. Begyndere og Viderekomne og finder Sted i Begyndelsen af April Md