Otto Mortensen. Danske komponister VII

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 09 - side 208-209

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

OTTO MORTENSEN

DANSKE KOMPONISTER VII AF JURGEN BALZER

OTTO MORTENSEN er født den 18. august 1907 i København som søn af kommunalfunktionær Johs. Mortensen. Han blev 1925 student fra Aalborg katedralskole og gik, efter at have taget filosofikum, ind på musikkonservatoriet, hvor han fik dr. Jeppesen til lærer i teori, Chr. Christiansen i klaver og Rung-Keller i orgel. I 1929 tog han organistexamen og den store afgangsprøve i klaver.

Allerede i de sidste konservatorieår havde han tilsluttet sig tanken om at skabe en ny brugsmusik og derfor gik ganske naturligt hans første legatrejse til Tyskland for at studere folkemusikskoler. Hans kompositioner i årene 1929-32 er da også alle skrevet til bestemte formål: musik til gymnastik, fodboldkampe, kabaretviser til texter af Kurt Tucholsky og Erich Kästner, musik til »arbejdernes teater« o. a. Da han o. 1932 begynder at komponere koncertmusik er denne stærkt påvirket af de bundne opgavers stilog udviklingen indtil dato betegnes derfor ved en stadig større frigørelse fra den tidligere, asketiske stil.
Et kortere studium hos Schönberg-eleven Hans Eisler under dennes ophold i København i 1934 har ikke efterladt sig spor i retning af atonale indslag. Derimod søger Mortensen som så mange af sine samtidige en ny tonalitetsfølelse gennem beskæftigelse med ikke-europæisk musik. (Nodeeks.)

Værker:

For orkester: Koncertstykke for fløjte, violoncel, klaver og orkester. 1935.
Kirgisisk suite. 1935.
Forspil. (Af musikken til »Sjov i Danmark« (Jens August Schade)). 1936.

For mindre besætninger: Forspil og mellemaktsmusik til »Saccho og Vanzetti«. 1931. (Arbejdernes teater).
Fire satser for mindre instrumentalensembler (komponerede til D.U.T.'s radioudsendelser 1934).
Musik til Agnete Bertrams gymnastik. 1930 (for klaver).

Kantater: »Farvel, frost og velkommen, forår« (Robert Herrick) for kor, fløjte og strygere. 1932.
»Verdenshjørnerne« (»De fire dværge« af Thøger Larsen) for kor, strygere, klaver og slagværk. 1933.
»Forårsskov« (Gottfried Keller) for kor og klaver. 1935.

Tre korsange til texter af Thøger Larsen, Götfrit von Nifen og en vagantvise. 1936.

Sange til texter af Peder Syv, H. C. Andersen, L. C. Nielsen, Thøger Larsen, Otto Gelsted, J. A. Schade, Poul la Cour, Sigfred Pedersen.

Kabaretsange til texter af Kurt Tucholsky, Erich Kästner o. a.

Bidrag til: »Skolesangbogen« 1932, »Den ny sangbog« 1936, »Den danske sang«, »Arbejdersangbogen«, »Danmarks melodibog«, »Vandrelaugets sangbog«, »Løse blade« o. I.

Forskellige pædagogiske arbejder, bl. a. en klaverskole, 1933 (i samarbejde med Olaf Jacobsen) .