uden titel

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 09 - side 218-218

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udgives. af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening og »""i Nlusikpædagogisk forening«. DMT udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennein boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement. modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den W,. i liver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering - 65 A, København . øTelf. nora 5246. . Kassereirkontor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826... Postkonto.- -22596.