Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 10 - side 240-240

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. Amager 9908u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Ordrup 4317x, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

Kon tortiden.

Vi minder om, at Kontortiden er mellem Kl. 13 og 15, og alle Henvendelser bedes rettet indenfor dette Tidsrum. Endvidere gør vi opmærksom paa, at Kontoret er lukket fra 24. December 1936 til 3. Januar 1937 incl.

Er der Medlemmer, der ikke modtager Dansk Musiktidsskrift, bedes dette meddelt Kontoret inden 15. Januar 1937.

Det unge Tonekunstnerselskabs 2. Koncert.

Det unge Tonekunstnerselskabs 2. Koncert finder antagelig Sted den 29. Januar 1937. Det er Tanken, at de kongelige Blæ- sere vil f remføre. en Kvintet af den tjekkiske Komponist K. B. firak, og Carl Nielsens Blæserkvintet. Det fuldstændige Program kommer i D.M.T.'s Januarhefte.

2. Unge Af ten.

Vi forbereder endvidere et norsk Besøg først i Februar, hvor tre unge norske Kunstnere paa en ung Aften vil spille norsk Musik.