Indhold årgang 11, 1936

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 10 - side 230-230

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSKM'USIKTIDSSKRIFT

UDGIVET AF DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

REDAKTøR:MAG.ART.GUNNAR HEERUP

11

ELLEVTE ARGANG

1936

POVL BRANNERS FORLAGKøBENHAVN1936

INDHOLDSFORTEGNELSE

AKSEL AGERBY: Fire svenske komponister (Sten Broman, Gunnar de Fru-

merie, Lars-Erik Larsson, Hilding Rosenberg) ... 241111: Kodas 10-årsdag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 221ARTHUR ARNHOLTZ: Om sanglyrikkens væsen ... ... ... ... ... ... ... ... 175JVRGEN BALZER: Danske komponister, 7.: Otto Mortensen ... ... ... ... ... 208JOHAN BENTZON: Åbent brev til konservatoriet m. m . ... ... ... ... ... ... 109l,: Svar til Mogens Hartvig Sørensen ... ... ... ... ... ... ... 132VIGGO ~ITSCH: Musikliv på landet ca. 1900 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65KARL S. CLAUSEN: Folkelige musikproblemer - med særlig hensyntagen

. til gymnasieskolen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 153 Svar til Arthur Arnholtz ... ... ... ... ... ... ... ... ... 205 FRITS EIBE: Du Puy-Forskningen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 135 POVL FLEDELIUS: Om holdundervisning - specielt i violin ... ... ... ... ... 71 RUDOLF GRYTTER: Joh. Abr. Peter Schulz og »Lieder im, V-olkston« ... ... 189 EBBE HAMERIK: Continuo - Contrabas ... ... ... ... .. - ... ... ... ... ... ... 69

GUNNAR HEERUP: Dansk musiktidsskrifts melodiblade ...............8

Om »Årets højtider« ..............................9

Louis Glass død35Om konservatoriets. musikerkonkurrence 111

Svar til Mogens Hartvig Sørensen ... ... ... ... ... ... ... 133En åben forespørgsel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 229

VAGN HOLMBOE: Lidt om moderne musik21

RICHARD HOVE: Louis Glass 1864-1936 ..............................87

JENS PETER LARSEN: Folke- og skolemusik ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45

11 11 : Joseph Haydn .................................224

SVEN LUNN: Schall og Weyse ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36

Ny dansk musik i radioen ..............................50

Enfinskose................................................101

SIGURD -M. RASCHER: Ret for saxofonen ... ... ... ... ... ... ... ... 100,1181111 11: Alexander Glasunof død ... ... ... ... ... ... ... ... ...115HERBERT ROSENBERG: Om folkemusik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...167KAI ROSENBERG: '~,32% nyere dansk musik .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...171111: Svar til Sven Lunn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...78RUDOLPH SINIONSEN: Brev vedrørende konservatoriets musikerkonkurrence110M,OGENS HARTVIG SøRENSEN: Konservatoriets musikerkonkurrence ... ...131ANNA VEIBEL: Om holdundervisning - specielt i klaver ... ... ... ... ... ...26FINN VIDERø: Omkring Bach ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,38OLE WILLUMSEN: Alexander Stoffregens klaverteknik ... ... ... ... ... ... ...140TAGE WIND: Undervisning i musikkundskab- i gymnasiet ... ... ... ... ... ... 177

.1

KRIT~K OG REFERAT

AKSEL AGERBY: Det unge tonekunstnerselskab 1935136 ... ... ... ... ... ... ... 113

11 11: ISCM referat af 15. delegeretmøde ... ... ... ... ... ... ... ... 180JVRGEN BALZER: Strawinskys memoirer, 2. del ... ... ... ... ... ... ... ... ...116C. H. DEBOIS: Åbent brev til Povl Hamburger ... ... ... ... ... ... ... ... ...78POVL HAMBURGER: Svar til C. H. Debois ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...102GUNNAR HEERUP: »Børneviser« af Knudåge Riisager og Mogens Lorentzen211HERBERT ROSENBERG: 1. internationale kongres for musikol)dragelse i

Prag 1936 ..............................123

'~VIENERPRESSEN om den danske koncert i Wien 1312 1936 ............82

WALDEMAR WOLSING: Den svenske koncert ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53

WALTER ZACHARIAS: Radiokritik ......28, 55, 81, 104, 125, 147,163

DIVERSE

DUT FORENINGSMEDDELELSER 33, 63, 86, 108, 129, 152, 166, 188, 216,240

FRA REDAKTIONEN ................................................166

MEKANISK MUSIK ved JUrgen Balzer 29, 57, 80, 103, 122, 149, 164, 186, 212, 236

MUSIK OG ~1-1USIKLIV ...31, 56, 84, 106, 127, 149, 165, 185, 214,238

MPF FORENINGSMEDDELELSER 59, 85, 107, 128, 151, 165, 187, 215,239

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER ved pebberfuglen. ... ... ... ... 31, 59, 7,9

MUSIKBILAG

DMT's 2NIELODIBLADE: 1-7. GUNNAR HEERUP: Årets højtider (Johs. V'.

Jensen) ...............................10

8-9. FLEMMING WEIS: To sange (Thøger Larsen) 210

UDEN PAGINERING

(romertallet an,,giver hæftet)

FRA REDAKTIONEN .................................i, ii, viii, ix'x MEKANISK MUSIK, JAZZ ved Sven Møller Kristensen4 MUSIKDAGE på Ryslinge højskole

»EDITION DANIA« ...................................................iii

SKANDINAVISK MUSIKERKONKURRENGE iv

ALMA HEIBEI~G: Berlins koncertliv .................................v

ELSE BARTHOLDY: Kursuset i Kassel for hjemmets musik vii

JVRGENSBALZER: Dmitri Sjostakovitsj: »Katerina Ismajlova«... ... ... viii1111: August Enna: »Den lille pige med svovlstikkerne«.

Kurt Weill: »De syv dødssynder« ... ... ... ... ... ix

FASTE ANNONCøRER 1936

WILHELM HANSEN - GUNNAR HEERUP - HIS MASTERS VOICE - EMILHJORTH OG SøNNER'- HORNUNG MøLLER - WEREANSTALTEN FORKIRKEMUSIK - PAULI MERLING NORNOTRYK - SKANDINAVISK OGBORUPS MUSIKFORLAG - RACHEL SIEGMANN - ALEXANDER STOFFREGEN