Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 10 - side 238-238

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

11 Othmar Schoecks opera »Massimila Doni« vil få sin uropførelse på Dresdner statsoperaen i denne sæson.

11 Hermann Reutters »Dr. Johannes Faust« vil i denne sæson. blive opført i Bremen, Coburg, Duisburg, Essen, Freiburg, München, Oldenburg, Stuttgart og Ulm.

11 Brandt-Bnys komiske opera »Skræderen fra Sch Bnau« kommer i denne sæson til opførelse i Beutlien, Dilsseldorf, Halle, Heidelberg og M-Gladbach.

/1 Josef Haas opera »Tobias Wunderlich« får sin uropførelse i Kassel. i januar.

/1 Richard Sirauss arbejder igen På en ny opera. Værket hedder »Der Friedenstag« med text af Josef Gregor og emne fra 30- årskrigen.

11 Béla Bartók har komponeret en ny opera til text efter Euripides.

1/ Malipieros nyeste orkesterværk, »Fire inventionem blev uropført i Me

ran.

11 »Maggio musicale« i Firenze vil til næste år byde på opførelser af Monteverdis »L'Incoronazione di Poppea«, Debussys »Pelléas og Mélisande«, Malipieros »La passione« og Straivinskys »ødipus rex«.

11 1. S. C. M.'s internationale musikfest finder sted i Paris den 20.-27. juni.

/1 Et af de musikalsk mest levende lande er Schweiz. To dirigentpersonligheder af ualmindeligt format: Ernest Ansermet og Herman Scherehen præger det schweiziske musikliv med deres forbilledlige opførelser af moderne musik. Ansermet åbnede i slutningen af august sæsonen i Geneve med to opførelser af Debussys »Pelléas og Mélisande«, derefter to orkesterkoncerter, den ene helt helliget Debussy, den anden delt mellem Ravel og Strawinsky. - I Zilrich vil Stadttheater opføre Alban Bergs »Lulu« og Othmar Schoecks »Massimilla Doni«. »Pro Musica« har lige foranstal

tet en yderst vel modtaget opførelse af Hindemiths »~.larienleben«. - Musikkollegiet i Winterthur har i sin første studiekoncert bragt de tre fra musikfesten i Barcelona bekendte fragmenter af Kreneks »Karl V.« under Scherchen. 1 17 koncerter vil musikkollegiet bringe værker bl. a. af Strawinsky (den nye klaverkoncert), Carl Nielsen (Heliosouverturen), Vaughan Williams (Symfoni), Malipiero, Braunfels, Prokofjef, Pfitzner, Honegger, Conrad Beck, Hindemith, Jarnach. - I Basel er det især Paul Sacher med sit Baseler kammerorkester, der ved en første koncert i ,ir bragte Sch C)nbergs nye suite for amatørorkester. Samme koncert bragte uropførelser af Bohuslav Martinu (Concer~ tino for klavertrio og orkester) og Tibor Harsanyi (Concertino for klaver og orkester). I januar bringer orkestret uropførelser af værker af Bartok, Beck, Burckhard og Honegger.

11 Ifølge professor Otto Krause, operaintendant i Berlin, skal Wagners Niehelungenhelte for fremtiden klædes ordentlig på, thi de gamle germanere var ikke vilde, der gik rundt i dyrehuder, men tværtimod folk af høj civilisation.

11 Furtwångler skal under kroningsfestlighederne i London dirigere to opførelser af »ringen«.

11 Bronislav Hubermann vil i lalæstina grundlægge et filharmonisk orkester, der i sin første sæson skal give 10 koncerter under ledelse af Toscanini, Steinberg, Dobrowen og Hubermann. Pengene til foretagendet er dels frernkommet som indtægterne af en turne Hubermann har foretaget, dels som resultat af amerikanske giveres offervilje.

11 Pianisten Mitja Nikisch, søn af Arthur Nikisch, er afgået ved (løden.

/1 Den franske komponist Pierre-Oetave Ferroud er død 36 år gammel.

11 Den rumænskfødte komponist Filip Lazar er død i Paris.