Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 11 (1936) nr. 10 - side 239-239

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, ø. Tlf. øbro 3619. NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019 y. KASSERER: Emil Friis, Malmøgade 8, ø. Tlf. børo 6710. FAGPRøVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

FORENINGSMEDDELELSER

Følgende Kandidater bestod »Musikpædagogisk Eksamen« i November Maaned med Klaver som Hovedfag:

Frk. Vibeke Baungaard, Frk. Marie Hjorth, Frk. Asta Jensen, Hr. Richard Jensen, Fru Asta Whitta Jørgensen, Hr. Svend Schultz, Fru Anna Søvad, Frk. Else Wermuth og Frk. Astrid Wodstru P.

_4(

Til de i D. M. T.s Novemberhefte omtalte Elevkoncerter skal her foreslaas nogle Kompositioner, som kan anvendes til den nordiske Aften. For Begyndere er der ikke megen Klavermusik fra den ældre Tid, men der findes et Hefte: Svensk klassisk Musik (Pianomusik fra 17hundred Tallet ved Knud Brodin) ; Heftet er ret dyrt (ca. 12 Kr.), men et Udvalg af de lettere Kompositioner vil eventuelt kunne faas hos Hr. Otto Mortensen; af Kuhlau findes: 6 lette skotske Danse. Af lidt vanskeligere Ting findes der en Del af Grieg, Weyse: 2 smaa Klaverstykker, Hartmann: 6 Karakterstykker Op. 50 og Sonatine Op. 48, Gade: Børnenes' Jul og Akvareller Op. 19, Kuhlau Valse og Sonatiner baade 2 hdg. og 4 hdg. For noget viderekomne Elever findes Weyse: Etilder, Gade: Folkedansé Op. 31 og Fantasistykker Op. 41, Lange- Milller: Syv Skovstykker Op. 56, Buxtehude: Udvalgte Kompositioner, bearbejdede for fire Hænder (Samfundet til Udgivelse af dansk Musik). Fra den nyere Tid findes en Masse Musik baade for Begyndere og Viderekomne, men disse Kompositioner maa anses for at være velkendte.

Lærere med Elever i Stryge~ og Blæseinstrumenter bedes ogsaa interesere sig for Sagen og sende Elever til begge Elevaftenerne.