Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 01 - side 22-22

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. Amager 9908u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Ordrup 4317x, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

Det unge Tonekunstnerselskabs 2. Koncert.

Det er ined den stØrste Beklagelse,.at vi maa meddele, at vi ikke faar det kongelige Kapels Blæserkvintet at hØre som planlagt den 29. Januar 1937. Den fortræffelige Fagottist Knud Lassen har ladet os meddele, at han ikke ser sig i Stand til gennemfØre det meget krævende Program. Der vil næppe efter dette blive Mulighed for oftere at hØre Carl Nielsens Blæserkvintet med den oprindelige Besætning. Det vil sikkert blive en stor Skuffelse for mange, da den planlagte FremfØrelse af denne Kvintet ogsaa mislykkedes sidste Sæson.

Programmet til 2. Koncert Fredag den 29. Januar 1937 Kl. 20 i Hornung & MØller Sal er som Følge heraf ændret og ser saaledes. ud:

K. B. Jirak: Blæserkvintet Opus 34. (l. Gang.)

Emil Hlobil: 5 Klaverstykker, Opus 16. (1. Gang.)

Pavel Borkovec: Strygekvartet Opus 7. (1. Gang.)

JØrgen Bentzon: Sonatine for FlØjte, Clarinet og Fagot, Opus 7.

Medvirkende: Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Povl Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer, Pianisten Max Rytter og Rafn-Kvartetten: Gerhard Rafn, Hans Kassow, Niels Borre og Torben Anton Svendsen.

-4(

2. Unge Af ten.

Det norske BesØg, som efter Bestemmelsen skulde have fundet Sted fØrst i Februar, har været ude for forskellige Vanskeligheder, der har bevirket, at Koncerten ikke kan afholdes paa dette Tidspunkt, men vi har endnu ikke opgivet Haabet om, at det kan lade sig gØre fØrst i Marts.

Årgang 12/1937, nr. 01