Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 01 - side 20-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

MEKANISK MUSIKved Jfirgen Ba Izer

11 Henry Purcell: »The golden sonala«. (Decca K778, 4,50 kr.).

Decca dyrker med en prisværdig forkærlighed den gamle engelske mesters musik: først kom den tredje sonate i a-moll, dernæst hele »Dido og -Eneas« og nu den 9. sonate i samlingen fra 1697, kaldet »den gyldne sonate«. Samlingen bærer titlen: »Ten Sonatas of four Parts«, og det er derfor så meget mere ejendommeligt, at den foreliggende optagelse mangler strygebassen, en fejl, som ofte begås ved udførelsen af continuo-stemmen. Men når dette er bemærket, skal det siges, at det iøvrigt er en meget smuk optagelse, udført af violinisterne Jean Pougnet og Frederick Grinke med cembalisten Boris Ord.

11 Bach: Suiter, no. I i c-dur og no. 29 i h-moll. (HMV. DB3012-17 å 6,50 kr.).

Sjældent modtager man en Bach-optagelse, der er så smuk som denne Adolf Buschs og hans kammerorkesters udførelse af de to første suiter, eller rettere ouverturer. Besætningen er, foruden de solistisk foreskrevne blæsere (fløjte: Marcel Moyse), næppe mere end dobb~1.t. strygekvartet. Det giver en dejlig klarhed i det polyfone spil. En lidt for hård rytme skæmmer af og til denne optagelse, der ellers er så fuldkommen

med hensyn til dynamisk frasering, besætning og musikalsk opfattelse. 11 Hai

ydn: SUnifoni no. 95, c-nioll. (Decca K798-99 å 4,50 kr.).

Haydns symfonier er, i forhold til dei-es antal, altfor sjældne gæster i grammofonselskabernes studier. Det må hilses med glæde, at Decca ved sin første Haydn-optagelse har valgt en af de sjældnest, spillede (vistnok ikke opført herhjemme siden Carl Nielsens opførelse af den i 1924). Når undtages en lidt for stærk. betoning af kontrabasserne eioptagelsen god, friskt og ligetil musiceret,. uden prætentioner i retning af forstærkelse af c-moll præget. Hamilton Harty og Londoner filharmonikerne står for gengivelsen.

11 Beethoven: SUmfoni no. 3, es-dur. »Eroica«. (Col. LX532-37 å 6,50 kr.).

Columbia fortsætter publikationen af Weingartner-serien. Vi har tidligere Dnmeldt 9. og 7. symfoni og især ved den sidste gjort opmærksom. på Wiener studiets lange efterklangstid. Det samme forhold gør sig gældende ved den foreliggende optagelse, men ellers eiden i. alle henseender et betydeligt fremskridt fremfor, de tidligere optagelser.

Årgang 12/1937, nr. 01