Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 01 - side 21-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019 y. KASSERER: Emil Friis, Malmøgade 8, Ø. Tlf. Øbro 6710.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETAER: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

Den ordinære Generalforsamling vil blive afholdt i Begyndelsen af .Februar Maaned. Medlemmerne vil faa tilsendt direkte Meddele Ise med det nØjagtige Tidspunkt.

Årgang 12/1937, nr. 01