uden titel

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 01 - side 22-22

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstkritikk

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som rnedlernsblad for, denne forening og »N.Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer med et hæfte om måneden, -månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det lår, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlez-lle. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Eniceltnumre i løssalg koster kr. 1,

,00. Bladetudkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den S. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Hecrup, Sortedamsdossering 65A, København ø. Telf.

nora 5246. Kassererkontor: Kongénsvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.

Årgang 12/1937, nr. 01