Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 02 - side 39-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

~NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. Amager 9908u. KASSERE.R: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Ordrup 4317x, Forcstillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning -om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med .egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskabs 3. Koncert.

Fredag den 26. Februar 1937 K1.20, Hornung & MØllers Sal. Medvirkende: Else Jena, Karl S. Clausen, Carlo Andersen Kvartetten: Carlo Andersen, Charles Senderowitz, Christian Esbensen og Otto LiltzhØft. Prograrn:

1.Béla Bartók (1881): 5. Strygekvartet (1934). 1. Gang.

2.Karl S. Clausen (1907): 6 Sange. 1. Gang. Taagen tog de store

Fugle (Harald Vilstrup). Oraison du soir (Gustave le Rouge, oversat af Sophus Claussen). Friskt Foraarslandskab (Jens August Schade). Strofe (Per Lange). Don Juan (Per Lange). St. Antonius' Fiskeprædiken (Per Lange). ..3. Fini Henriques. (1867): Strygekvartet, a-nioll. 1. Gang. Flygel: Hornung & MØller.

-4(

Det unge Tonekurtstnerselskabs 2. Unge Aften.

Fredag den 5. Marts 1937 Kl. 20 i Hornung & MØllers'Sal. Program

1.Joseph Haydn: Sonate for Klaver og Violin Nr. 8, G-Dur. Svend S. Schultz og Milton Seibæk.

2.Alessandro Stradella: Kirkearie.Thomaso Giordani: Caro mio ben.Gioachino Antonio Rossini: Arie af »Stabat mater«. - Basun-Solo:Povl Ingerslev-Jensen. Ved Flyglet: Melita Birkelund.

Claude Debussy: 2 Chansons af Charles d'Orleans: Dieu! qu'il la fait bon regarder. Yver, vous n'etez qu'un vilain.

Maurice Ra,,.,el: Ronde. Trois beaux oisseaux. Studiekoret, Dirigent: JØrgen Jersild.

4.Thor Petersen: Duet for Obo og Horn, Op. 22. (1. Gang.) NIogens. Steen Andreassen og Severin Ahlquist.

Svend S. Schultz: Concertino for 4 Violiner og Klaver, 1936. (1. Gang.) Milton Seiba,,k, Haakon Raskmark, Inge Therkil'dsen, Niels P. Nielsen og Komponisten.

Flygel: Hornung & MØller.

4(

Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Koncertforening. 3. Koncert.

Fredag den 12. Marts 1937 Kl.20 i Odd-fellow Palæets store Sal. Medvirkende: KØbenhavns Drengeog Mandskor, Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester, Dirigent: Mogens Wóldike, Solister: Anna Hagen (Sopran), Marie Louise Schlegel (Sopran), Alette Garde (Alt),. Aksel SchiØtz (Tenor) og Henry Skjær (Baryton). Program:

i.

D. Fr. Kuhlau (1786--1832): Ouverture til »Trylleharpen«.

2.1. P. E. Hartmann (1805-1900): En Sommerdag. Digt af Henrik Hertz, for Sopran og Tenor med Kor og Orkester. (1854.)

3.1. P. E. Hartmann: Davids 115. Salme, Vers 17 og 18, for Soli, Kor-

og Orkester. (1871.)

4.

Carl Nielsen (1865-1931): En SagadrØm. Opus 39. (1907.)

5.Niels W. Gade (1817-1890): Elverskud. Ballade for Soli, Kor og Orkester.

Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at Billetter til Koncerten den 12. Marts 1937 kan afhentes hos Wilhelm Hansen, Musikforlag, Gothersgade 9-11, mellem Kl. 9 og 17 mod Forevisning af gyldigt Medlemskort samt Betaling af Garderobe, til og med LØrdag den 27. Februar 1937.

_4(

Det norske BesØg er atter udsat grundet paa, at en af de norske Gæste.r er paa en Tournée, som er blevet forlænget udover den fastsatte Tid. Vi haaber nu paa, at BesØget kan finde Sted fØrst i April.

Det unge Tonekunstnerselskab aflagde ved sin Formand, Aksel Agerby, en LykØnskningsvisit hos Kammersanger Holm paa dennes. 70-Aars FØdselsdag. Emil Holm fik som Gave fra Selskabet overrakt en Skaal med Frugt.