Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 02 - side 37-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

/1 På Concerts Poulets koncert den 6. ds. uropførtes et nyt værk af Albert Roussel: »Concertino for violoncel og orkester« op. 57, komponeret sidste sommer.

/1 Strawinsky arbejder på en ny ballet til Georges Balanchines amerikanske trup. Premiéren vil finde sted i New York engang i foråret.

// Der annonceres to nye musikfilm: »Scipio, Afrikaneren« (11debrando Pizetti) og »Frøken Doktor« (Arthur Honegger).

fi Ved foreningen »Triptyque«s koncert den 12. januar opførtes for første gang Debussys symfoni i h-moll for 4lidg. klaver. 'Manuskriptet blev fundet i 1933 i Moskva. Værket , stammer fra hans ruslandsrejse i 1879.

1/ Tre russiske Pusjkin-film, alle med musik af Prokofjef, står overfor deres fuldendelse: »Spar Dame«, »Eugen Onegin« og »Boris Godunof«.

/1 Operaen i Prag har bragt tre nyopførelser af slaviske komponister: »Koshtana« af Konjovic, »Hry o Marii« af Martinu og en opera over et tolstoisk emne af Foerster.

// Amerikanerne planlægger en ny Beethoven-film.

// Toscanini har under sit gæstespil med det palæstinensiske symfoniorkester givet afkald på honorar. I stedet har byrådet i Tel-Aviv foræret ham en appelsinplantage.

11 1 Tyskland planlægger man flere og flere musikfester: Brucknerfest i Berlin, Brahmsfest i Hamburg og Händel

fest i Breslau, alle i maj. I juni vil Wilrzburg fejre Mozart og Bonn Beethoven. I juli og august er der fester i Bayreuth, Mfinchen, Heidelberg, Weimar og Wiesbaden.

/1 »Maggio, musicale fiorentino« begynder den 27. april med Verdis »Luisa Miller«. Så følger »Pelleas og Mélisande« af Debussy, en ny opera af Casella, en opera og balletaften til minde om Re,spighi og opførelser af den russiske hallet. Derefter »Othello« og »Tristan« samt Strawinskys »Oedipus rex« og en passion af Malipiero. Den historiske begivenhed bliver opførelsen af Monteverdis »Poppæas kroning«..

11 Fra den 12.-18. juli afholdes der på verdensudstillingen i Paris en inter' national sangkongres.

/1 De årlige sommerkursus i Mozarteum i Salzburg varer i år fra 21. juli til 6. september.

/1 1 hele juni måned er der musikfester i Wien.

// Den såkaldte »Donau Festwoche« finder sted fra'den 16.-21. juli i Linz, Stift St. Florian, og Steyr. Dirigenter er Eugene Ormandy, Hans Weisbach og Oswald Kabasta. Største delen af pro,grammet er viet Bruckners værker.

/1 Salzburger festspillene finder sted fra 24. juli til 31. august. Der opføres, 10 operaer i 27 forestillinger. Toscanini dirigerer 12 aftener: »Tryllefløjten«, ~,-Fidelio«, »Mestersangerne« og »Falstaff«. Bruno Walter dirigerer 10 afte I ner: »Orfeus«, »Don Juan«, »Figaro« og »Euryanthe«. Knappertsbusch dirigerer 5 aftener:'»Rosenkavalereil«' og »Elektra«. Af de 6 orkéste«rkoncerter leder hver af de tre dirigenter to, - endvidere forh Andles *der med Furtwångler om en ,orkesterkoncert. . I//- Også NUrnberg 'vil nu have sine festspil. Fra midten af juni til midten af juli opføres under mottoet: »Werke -der Romantik«: »~Fidelio«, »Jægerbruden«, »Den flyvende' Hollænder«, »Den ~arine Henrik« (Pfitzner), »Flagermu~sen«, »Zigøjnerharonen« o.I »Tiggerstu«-Ienten«.

/1 Det internationale selskab for fornyelse af den katholske kirkemusik hol,der iår sin kongres i Paris.

11 Det'nydannede »Johann' Strauss Ge:~-ellsehaft« i Wien har valgt 1,17eingartner til formand.

11 Den store opera i Paris vil fejre sin genindflytning i Palais Garnier med ~opførelsen af Mendes og Massenets »Ariane«.

11 Med de sidste radioprogrammer in ~nente konstaterer man med nogen misundelse med hvilken sikkerhed den.belgiske radio stiller sine moderne programmer op. Under. ledelse af Franz André har man opført: Hindemith: 'Mathis, der Maler, Milhaud: Tyrannens død, Tansman: Symphonie concertante, Strawinsky: Oedipus rex og en hel Bartók-koncert: Dansesuite, 2' klaverk.oncert, tre landsbyseener for- damestemmer og orkester, 2' violinrhapsodi og suiten af »Den vidunderlige mandarin«.

11 200-året for Stradivarius' fødsel vil blive fejret i Cremona med åbningen af -et vi'olinmuseum.

/1 Det skal være Sjaljapins hensigt at

danne en russisk vandreopera, der skal c,pfi@*re' russiske værker i de europæiske hovedstæder.

11'Furtwångler er indbudt til under verdensudstillingen i Paris at dirigere »Ringen«.

/1 Staatliche Musik~nstrumen~en Museum er genåbnet i Palais Kreutz i Klosterstrasse (Berlin) efter fuldstændig nyordning.

11 Jacques Ibert er blevet direktør for Villa Medicis i Rom. Villaen ejes som bekendt af den franske stat, der sender stipendiater af alle kunstarter derned på treårige ophold.

1/ 1 Tyskland lider musikforlagene stærkt under krisen. Publikationerne af originalkompositioner er således gået ned fra 5241 til 3198.

/1 På det amerikanske senats bord ligger i øjeblikket et lovforslag, der går ud på at forbyde alle fremmede musikere og dansere at optræde i U. S. A.

/1 Et længe savnet værk på diskografiens område er nu udkommet i Amerika. »The Grammophone Shop En'Cyclopedia of Recorded Musie« er et omfangsrigt lexikon. over alle optagelser. At et sådant værk måtte udkomme i Amerika er jo givet, når man betænker, hvor langt Europa er tilbage i udnyt Lelsen af grammofonpladen. Alle de større musikbiblioteker i U. S. A. har nu deres eget diskotek, hvor pla~derne foreføres de studerende i lydisolerede celler. Herhjemme har vi end ikke lagt grunden -til en samling af grammofonplader. Det skulde gerne gøres inden alle de autentiske optagelser er gået tabt i udviklingens strøm.

Ji Irgen, Bal--er.