Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 02 - side 38-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Tlf. Helrup 2019y. KASSEBLER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. R-Vvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman. Triersplads 5, V. Nora 3925 y.

Medlemmerne erindres om Elevkoncerterne den 13. og 16. April i Hornung & MØllers Sal, den ene Aften med nordiske Ko Mpositioner, -den anden med blandede Kompositioner,

Tilmeld'else med Oplysning om Elevernes Navne,' Aldér, Spill'etid

ositionernes.11 righed maa skriftlig sendes inden.15,Marts til Knud Leopold. Nielsen, ReersØgade 6.

Censuren finder Sted i Hornung & MØllers Sal- 2Iahda~'den. 5. April om Eftermiddagen.