Pebberfuglens fastelavnstønde

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 02 - side 35-36

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

PEBBERFUGLENS FASTELAVNSTØNDE

11 Et fint pro-Graml

Formanden for komponistforeningen Peder Gram har fra Góteborg Orkesterfi.~rening'fået anmodning om at udarbejde et dansk program til en' festkoncert i denne måned. Endskønt (let har vist sig yderst vanskeligt at fremfinde værk.er, (ler som virkeligt exportfåhige var egnet til repræsentere dansk musik,ved denne celebre lejlighed, er det dog lykkedes formanden blandt sine medlemmers arbejder at finde en klaversuite af formanden for Koda Peder Gram ,,amt en salme for sopran og orkester af formanden for dansk-finsk selskab Peder Gram, hvorimod komponisten Pe(ler. Gram desværre ikke vil blive repræsenteret. Medlem af radioens programudvalg Peder Gram har i denne forbindelse, og,i overensstemmelse med sin tidligere indtagne holdning, besluttet at anmode om, ikke at komme i betragtning.'

11 Komponisten Jørgen Bentzon, der den 14. ds. fyldte 70 - 2 dage før kapelmester Schnedler-Petersen rundede de 40 - er stadig meget træt.

/1 1 stedet 'for 1. akt af »Kaddara«, der efter den oprindelige bestemmelse skulde have været opført ved festforestillingen i anledning af hans majestæt kong Christian X.s regeringsjubilæum, har monarken nu besluttet at ville se Hakon Børresen selv på scenen. »Det er jo«, som Vor' konge så morsomt siger, »en hel festforestilling for sig!«

/1 Det meddeles nu officielt, at komponisten Paul Schierbeck i nær fremtid vil have tilendebragt tygningen af det stykke tyggegummi, som han påbegyndte i 1923. Såsnart dette måtte være sket, vil han strax tage fat på et nyt stykke.

11 B. T.s radioanmelder Karl Bjarnhof liar, efter indtrængende anmodning fra højeste sted, besluttet så vidt muligt hver dag at fremhæve det skandaløse i, at Danmarks befolkning endnu ikkje li.ar, lært at værdsætte vor ypperste komponist Herman Sandby.

11 Pebberfuglen'liar modtagét følgendeforespørgsel: Hvad er egentlig en maé-stro? Er .. det'n~oget,*man bliver udnævnttil,-eller arbejder man sig -selv op tildet, og. kan man leve af det? Er detmåske en dans?

SVar: Vi har 'intetsteds kuniiet spore forklaringen på denne betegnelse. I grd~nskapituletkender man ikke dette begreb. Hvis det er en dans, må det være éh slags rumænsk tango. ' -

//..Foranlediget ved dagspressens sti-gen4e modvilje mod at anmelde vorestryj~ekvartetensembler : udover » der-- I spræ-sentationskoncerter er der nu blevetoprettet et mellemkvartetionelt clearing-og udvexlingsforbund som skal sørgefor, -at 'de talrige 'kombinationer dérk An.'opnåes ved ustandselige ombytnin-

ge~ blandt medlemmerne i. de enkelte kvartetter, fremtidig skal sikre at der samme*mennesker aldrig kommer til at spille sammen mere end een gang. Herved mener man at have fundet midlet til at fastholde pressens opmærksomhed, som man selvfølgelig -ikke kan vente at fængsle ved sådanne attraktioner' som sammenspillede ensembler eller lignende varigere kun~tneriske værdier.

/1 Kapelmester Erik-Tuxen har sam~ mensat et standard-progra M. til sine radiokoncerter; det består af:

Carl Nielsen: Pan og Syrinx,. Rimsky-Korsakow: Scheherazade, .

Ernst Krenek: Triumph der Empfind

samkeit og Kurt Weill.- X1ahagonny Suite.

Dette program har tillige -den fordel,, at det kan spille sig selv uden di.rigentens Medvirken.

Pebb'erf uglen.