uden titel

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 02 - side 40-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening og »Musikpædagogisk forening«. DNUT udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, !alt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende Indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gefinem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København Ø. Telf.

nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.